Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
colors

Όμιλος Έκφρασης

Όμιλος Έκφρασης
Α'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παπαδοπούλου Κυριακή, ΠΕ70

Στόχος του Ομίλου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής, αποτιμώντας κριτικά το περιεχόμενο πρωτότυπων ιστοριών, με συμβολικό περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό, θα αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και θα εξοικειωθούν με την μεγαλόφωνη ανάγνωση, τα γλωσσικά στοιχεία σύντομων κειμένων και την κατανόηση της πλοκής τους. Επιπρόσθετα, θα έρθουν σε επαφή με τις αρχές αναδιήγησης ιστοριών, που εγείρουν τα συναισθήματά τους και είναι δυνατόν να δραματοποιηθούν ή να αισθητοποιηθούν με το χορό και το τραγούδι. Τέλος, θα γνωρίσουν τα εξωγλωσσικά στοιχεία που χρωματίζουν την φωνή τους, επιτρέπουν την έκφραση του σώματος και ευνοούν την λεκτική επικοινωνία. Άμεσο όφελος θα αποτελέσει η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των παιδιών μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων κάθε ιστορίας, ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται σε καθημερινές ανάγκες του προφορικού και γραπτού λόγου.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Πολίτες ενεργοί – Πολίτες του κόσμου»

Όμιλος «Πολίτες ενεργοί – Πολίτες του κόσμου»
Β'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσακτσίρα Παρασκευή, ΠΕ70

Στόχος του Ομίλου είναι μέσα από δημιουργικούς τρόπους να έρθει ο κόσμος κοντά στους μαθητές.Τα παιδιά θα ενημερωθούν για θέματα που αφορούν τον κόσμο και τους συνανθρώπους τους όσο κοντά ή μακριά κι αν βρίσκονται. Σε αυτό θα βοηθήσει ο κύριος 2Π, μια κούκλα που ενσαρκώνει τον Παγκόσμιο Πολίτη και τα ταξίδια του. Θα είναι η αφορμή να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες και να “ξεκινήσει” και το δικό μας ταξίδι στον κόσμο. Ακόμη, θα ασχοληθούμε με κάποια από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα, από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα απασχολήσουν τους μελλοντικούς πολίτες του κόσμου, οι οποίες είναι μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένες… Κλιματική Αλλαγή και Φτώχεια! Συντελεί η κλιματική αλλαγή στην καταπάτηση βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η τροφή και το νερό; Όλα αυτά τα θέματα πραγματεύεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Κόντρα στο Ρεύμα”. Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη σύμβαση των δικαιωμάτων των παιδιών και μέσα από εκπαιδευτικές διαδικασίες θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι ανάγκες είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους της Γης. Οι μαθητές θα αναπτύξουν γλωσσικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν κριτική σκέψη από νωρίς.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Δημιουργικής Γραφής «Μικροί συγγραφείς»

Όμιλος Δημιουργικής Γραφής «Μικροί συγγραφείς»
Γ'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κοντού Έλενα, ΠΕ70

Στα πλαίσια του Ομίλου της Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές προσεγγίζουν με βιωματικό τρόπο τη γλώσσα και τον γραπτό λόγο συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση. Η πρόσληψη της Λογοτεχνίας, από παθητική, μετατρέπεται σε ενεργητική και τα παιδιά μέσω της βαθμιαίας εξοικείωσης τους με συγγραφικές πρακτικές αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους με τέτοιο τρόπο ώστε ως δημιουργοί να μην περιγράφουν απλώς το περιβάλλον τους αλλά να παρεμβαίνουν σε αυτό και να το αναδημιουργούν. Βασικός στόχος του Ομίλου είναι μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες σε αφηγηματικά και λογοτεχνικά κείμενα να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον λόγο και τις δυνατότητές του, να συμφιλιωθούν με τη γραφή και να παράγουν οι ίδιοι τα δικά τους λογοτεχνικά κείμενα.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Επιστήμη και Τεχνολογία

Όμιλος Επιστήμης και Τεχνολογίας: Μια συναρπαστική εμπειρία της ζωής γύρω μας
Δ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσιούρη Ελευθερία, ΠΕ70

Με μια ευχάριστη όσο και συστηματική διαδικασία τα παιδιά συναντούν ορισμένες βασικές έννοιες της φυσικής και της τεχνολογίας. Ενθαρρύνονται η ερευνητική στάση και οι πειραματισμοί, ενώ επιχειρείται η σύνδεση της κάθε δράσης με σύγχρονα ζητήματα από την καθημερινή ζωή, το περιβάλλον, το διάστημα, την τεχνολογία, την επιστήμη, την ιστορία και τις μεταφορές.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

science

Όμιλος Φυσικής «Πειραματιζόμαστε και γνωρίζουμε τον κόσμο»
Ε' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Γκουλγκούτη Αναστασία, ΠΕ70

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι Φυσικές Επιστήμες παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο, επομένως είναι αναγκαία η οικοδόμηση βασικών επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων και στάσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν στους/στις μαθητές/τριες να αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα προβλήματα της καθημερινής ζωής και να συμμετέχουν στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες (Σκουμιός, 2013). Ο όμιλος έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν και να προσεγγίσουν φυσικά φαινόμενα της καθημερινότητας κάνοντας πειράματα. Ειδικότερα, θα προσεγγιστούν έννοιες της θερμότητας, της θερμοκρασίας, του ηλεκτρισμού, του ήχου, της ατμοσφαιρικής πίεσης κ.ά. κάνοντας πειράματα (διαφορετικά από αυτά που προτείνονται από το βιβλίο) με απλά υλικά.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

knowledge

Όμιλος Γλώσσας-Μαθηματικών «Εύ Γυμνάζεσθαι»
ΣΤ' τάξη
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Μιχαηλίδης Γεώργιος, ΠΕ70

Σκοπός του Ομίλου είναι να εμβαθύνουν οι μαθητές στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα να κατακτήσουν σύνθετες μαθηματικές έννοιες και διεργασίες. 

Ως προς τη μελέτη της γλώσσας οι μαθητές θα παρωθηθούν να αντιληφθούν τις δομές που την αποτελούν και τον τρόπο με τον οποίο αυτές συντίθενται για να παραχθούν γλωσσικά κείμενα. Μέσα από τη γνωριμία με διαφορετικά κειμενικά είδη θα επιδιωχθεί η κατανόηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των κειμενικών ειδών και η παραγωγή γραπτών κειμένων κάθε είδους. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν και οι σχέσεις των κειμένων με το συγκείμενο, το πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον στον οποίο αυτά εντάσσονται και εντός του οποίου λειτουργούν. 

Στα μαθηματικά θα επιδιωχθεί η εμπέδωση μαθηματικών εννοιών που πιθανώς δεν έχουν κατακτηθεί πλήρως, η εισαγωγή προβλημάτων που θα βοηθήσουν τους μαθητές να «ανακαλύψουν» τη δομή της μαθηματικής σκέψης, τα σημεία στα οποία έρχεται σε ρήξη με τη βιωματική («καθημερινή») σκέψη, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού κόσμου και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Παράλληλα θα επιδιωχθεί η ανάδειξη των διαφορετικών χαρακτηριστικών των δύο αυτών τρόπων σύλληψης του κόσμου, αλλά και των τρόπων με τους οποίους ο ένας μπορεί να εμπλουτίσει τον άλλον.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Εικαστικών

Όμιλος Εικαστικών

Γ', ΣΤ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παπαδοπούλου Ελένη, ΠΕ08

Στόχος του Ομίλου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να εμβαθύνουν στον κόσμο της Τέχνης μέσα από την εικόνα. Να μιλήσουν την εικαστική γλώσσα μέσα από το δικό της μοναδικό αλφαβητάρι. Η σημαντικότητα της παρατήρησης, της δημιουργικής διαδικασίας, σε συνδυασμό με τη μελέτη των σπουδαίων καλλιτεχνών καθώς και η σημασία της συνθετικής σκέψης, που προκύπτει με αυτή τη διαδικασία, θα διευρύνει τη συνολική σκέψη και έκφραση των μαθητών. Θα δώσουμε έμφαση στην αφήγηση ιστοριών μέσα από την εικόνα. Πως μπορούμε να επικοινωνήσουμε συναισθήματα, καταστάσεις και ιστορίες μέσα από τον λόγο της ζωγραφικής και απώτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα καλλιτεχνικό βιβλίο-Livre d’artist. Θα εστιάσουμε στην ιστορία του καλλιτεχνικού βιβλίου και τη μοναδικότητα αυτού και μέσα από την Ιστορία της Τέχνης, και στη μοναδικότητα του καλλιτεχνικού αντικειμένου. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, στόχος είναι, οι μαθητές να συνθέσουν και να συνδέσουν στο μυαλό τους, πως η τέχνη, ο κόσμος της εικόνας εν προκειμένω, είναι με τον τρόπο της ένα κομμάτι των περισσότερων πτυχών της ζωής μας. Το εύρος της είναι τεράστιο και ξεκινάει από τα Μουσεία και μπορεί να φτάνει μέχρι και στα μοναδικά αντικείμενα που μπορεί να συναντήσουμε στην καθημερινοτήτα μας.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

informatics

Όμιλος Ρομποτικής «Παίζω και προγραμματίζω»
Δ', Ε' τάξεων
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικος: Νικολού Αγγελική, ΠΕ86

Μάθετε να προγραμματίζετε | Προγραμματίστε για να μάθετε

Μαθητές που αγαπούν τη δημιουργία κατασκευών καλούνται να συνεργαστούν με δημιουργική διάθεση και εφευρετικότητα, προκειμένου να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ηλεκτρισμός, μηχανική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμοί, μικροελεγκτές και προγραμματισμός.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Χορωδίας «Τραγουδώντας τους ποιητές…»

Όμιλος Χορωδίας «Τραγουδώντας τους ποιητές…»
Δ', Ε', ΣΤ' τάξεις
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μπενέκου Τατιανή, ΠΕ79.01

Γνωριμία των μαθητών με ποιήματα σπουδαίων Ελλήνων λογοτεχνών και με την αντίστοιχης ποιότητας μελωδία σημαντικών συνθετών. Απόδοση των μελοποιημένων ποιημάτων από τη χορωδία του συνόλου, μέσω της οποίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με βασικά στοιχεία φωνητικής τεχνικής και χορωδιακής πράξης.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

dancing kids

Όμιλος Παραδοσιακών Χορών
Γ' τάξη
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Δούλης Μάριος, ΠΕ11

Ο όμιλος δημιουργήθηκε για να καλύψει -στο μέτρο του δυνατού- το κενό πού έχει δημιουργηθεί, στις σύγχρονες κοινωνίες, ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόπο ζωής των προηγούμενων γενεών και στο τρόπο ζωής πού καλούνται να κάνουν οι νέες γενιές. Ουσιαστικά, δηλαδή, επιχειρεί να διατηρήσει την παράδοση μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Κύλιση στην Αρχή