Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
colors

Φανταστικά ταξίδια με τη μουσική

Όμιλος "Φανταστικά ταξίδια με τη μουσική"
Α'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Δασκάλου Βασιλική, ΠΕ70

Τη φετινή χρονιά η A' τάξη θα ταξιδέψει σε διάφορες χώρες του κόσμου όπου θα γνωρίσει τον πολιτισμό τους. Θα επισκεφτεί δημοφιλή μνημεία, θα εντυπωσιαστεί από τις τοπικές ενδυμασίες, θα γευτεί τα τοπικά φαγητά και θα μεταφερθεί σε κάθε χώρα μέσα από τα μουσικά της ακούσματα. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες και μέσα από ομαδικά και ατομικά project καλούνται να ψάξουν, να ανακαλύψουν, να μάθουν, να συνεργαστούν, να ακούσουν, να παρουσιάσουν, να διαβάσουν και να ταξιδέψουν σε 10 χώρες του κόσμου έχοντας συντροφιά μια κούκλα (πιθανόν έναν ήρωα από κάποιο βιβλίο) που θα κατασκευάσουν. Σε πρώτο στάδιο θα επισκεφτούν παγκόσμιου βεληνεκούς μνημεία, θα τα τοποθετήσουν στον χάρτη, θα τα ζωγραφίσουν και θα συγκεντρώσουν πληροφορίες γι αυτά. Στη συνέχεια θα ασχοληθούν με τη γαστρονομία της κάθε χώρας προσπαθώντας να φτιάξουν κάποιες γνωστές σε όλους συνταγές ενώ μουσικά ακούσματα από τη χώρα φιλοξενίας θα μας ακολουθούν σε κάθε δράση.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Εργαστήρι Φιλοσοφικής σκέψης»

Όμιλος «Εργαστήρι Φιλοσοφικής σκέψης»
Β'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παπαδοπούλου Κυριακή, ΠΕ70

Η Φιλοσοφία για Παιδιά αποτελεί το ερέθισμα για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής τους ζωής. Επιπλέον, η φιλοσοφία, μέσα από την άσκησή της, αναπτύσσει τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και συνδράμει αποφασιστικά στη βελτίωση της σκέψης τους. Η Φιλοσοφία για Παιδιά, άλλωστε, είναι ο πιο ενδεδειγμένος, ίσως, τρόπος άσκησης των παιδιών στο σχηματισμό, την πρόσληψη και την κατανόηση εννοιών .

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Γεωμετρία & Τέχνη»

Όμιλος «Γεωμετρία & Τέχνη»
Γ'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσιούρη Ελευθερία, ΠΕ70

Το μάθημα του ομίλου θα βασίζεται στην ανακαλυπτική διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία είναι μια διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών ώστε να ενταχθούν ενεργητικά στη μαθησιακή διαδικασία. Διαθεματικά θα προσεγγίζεται κάθε πίνακας ζωγραφικής, θα αναλύεται σε μοτίβα και γεωμετρικά σχήματα και στη συνέχεια θα γίνεται προσπάθεια από τον κάθε μαθητή να τον προσεγγίσει με τη δική του ματιά και αισθητική. Συχνά οι άνθρωποι εξισώνουν τα μαθηματικά με την αριθμητική και εστιάζουν στις υπολογιστικές δεξιότητες. Αλλά τα μαθηματικά αφορούν περισσότερα από τον υπολογισμό. Οι πίνακες της έκθεσης που θα μελετήσουν κυρίως οι μαθητές δείχνουν πως τα μαθηματικά είναι μια μελέτη των μοτίβων και των σχέσεων, ένας τρόπος σκέψης και μια επιστήμη που χαρακτηρίζεται από τάξη και εσωτερική συνέπεια, μια γλώσσα που χρησιμοποιεί προσεκτικά ορισμένους όρους και σύμβολα εργαλείο που βοηθάει να εξηγήσει τον κόσμο. Στην αρχή υπήρχε ένα ημερολόγιο για το "έτος μαθηματικών" 2008 που συνδυάζει τα μαθηματικά και τις τέχνες. Ειδικά για το σκοπό αυτό ο Eugen Jost δημιούργησε πίνακες με μαθηματικά μοτίβα ή αναφορές στα μαθηματικά. Για περαιτέρω μαθηματικές πληροφορίες υπήρχαν επεξηγηματικά κείμενα τα οποία θα μελετήσουν οι μαθητές, θα ερμηνεύσουν τις εικόνες που θα βλέπουν και θα προσπαθήσουν να αποτυπώσουν στο χαρτί τη δική τους οπτική για την τέχνη και τη γεωμετρία.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Μαθηματικά με…. άλλο μάτι

Όμιλος Μαθηματικά με…. άλλο μάτι
Δ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσακτσίρα Παρασκευή, ΠΕ70

Στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές/-τριες να κατανοήσουν με ευχάριστη μέθοδο ότι οι αριθμοί βρίσκονται παντού στην καθημερινή μας ζωή με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους και να γνωρίσουν καλύτερα την επιστήμη των μαθηματικών. Όλοι οι αριθμοί του δεκαδικού συστήματος μπορούν να σχηματιστούν από τα βασικά ψηφία 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Για αυτό θα ασχοληθούμε με κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά και θα μάθουμε πώς εμφανίζονται σε άλλα συστήματα αρίθμησης, τις παραδόσεις με τις οποίες συνδέονται, καθώς και πληροφορίες που τα συνδέουν με την ιστορία, τη φιλοσοφία, την αστρονομία, τις τέχνες, τη γλώσσα και τη φύση. Θα ερευνήσουμε τους αρχαίους πολιτισμούς που ανέπτυξαν μαθηματική σκέψη, θα γνωρίσουμε τους αρχαίους Έλληνες που ασχολήθηκαν με τα μαθηματικά και … θα μάθουμε κάποια από τα άλυτα προβλήματα της αρχαιότητας.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Φυσικής «Πειραματιζόμαστε και προβληματιζόμαστε!»

Όμιλος Φυσικής «Πειραματιζόμαστε και προβληματιζόμαστε!»
Ε' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τάγκα Ζωή, ΠΕ70

Οι Φυσικές Επιστήμες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού και αναπτύσσονται μαζί με αυτόν. Στις σύγχρονες κοινωνίες, μάλιστα, φαίνεται πως οι Φυσικές Επιστήμες παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο. Η οικοδόμηση βασικών επιστημονικών γνώσεων, καθώς και η ανάπτυξη ανάλογων ικανοτήτων και στάσεων από τους/τις μαθητές/τριες, κρίνονται πλέον αναγκαίες και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Ο όμιλος έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν και να προσεγγίσουν φυσικά φαινόμενα της καθημερινότητας κάνοντας πειράματα. Ειδικότερα, θα προσεγγιστούν έννοιες της θερμότητας, της θερμοκρασίας, του ηλεκτρισμού, του ήχου, της ατμοσφαιρικής πίεσης κ.ά., κάνοντας πειράματα (διαφορετικά από αυτά που προτείνονται από το βιβλίο) με απλά υλικά.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Αναπτύσσοντας γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες του 21ου αιώνα…»

Όμιλος «Αναπτύσσοντας γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες του 21ου αιώνα…»
ΣΤ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Γκουλγκούτη Αναστασία, ΠΕ70

Ο όμιλος έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων απαραίτητων για τον πολίτη του 21ου αιώνα χρησιμοποιώντας τη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Αναφορικά με τη μελέτη της γλώσσας, οι μαθητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με ποικίλα κειμενικά και πολυτροπικά είδη που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση του πολιτισμικού πλαισίου που εντάσσονται, τη γραμματική και το συντακτικό καθώς και την παραγωγή αντίστοιχων κειμένων. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να διευρύνουν τον τρόπο σκέψης τους και να εκφράζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο με ευχέρεια και ακρίβεια, ώστε να μεταδίδουν τις ιδέες τους στο περιβάλλον και να επικοινωνούν ενεργά μέσω της παραγωγής και της πρόσληψης του λόγου.

Ταυτόχρονα, οι μαθητές/τριες θα εμπλακούν σε διαδικασίες μελέτης και επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων για την ανάπτυξη της μαθηματικής τους σκέψης καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για λήψη αποφάσεων.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Εικαστικών

Όμιλος Εικαστικών «Ιμπρεσιονισμός: Φως και χρώμα στο περιβάλλον που ζω»

Α' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μυλωνά Σοφία – Ηρώ, ΠΕ08

Ονειρεύομαι ότι ζωγραφίζω και μετά ζωγραφίζω αυτό που ονειρεύομαι, Βίνσεντ Βαν Γκονγκ.

Ο ιμπρεσιονισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα ζωγραφικής του 19ου αιώνα. Κύριο χαρακτηριστικό του ιμπρεσιονισμού στη ζωγραφική είναι τα ζωντανά χρώματα (κυρίως με χρήση των βασικών χρωμάτων), οι συνθέσεις σε εξωτερικούς χώρους, συχνά υπό ασυνήθιστες οπτικές γωνίες και η έμφαση στην αναπαράσταση του φωτός. Οι ιμπρεσιονιστές ζωγράφοι θέλησαν να αποτυπώσουν την άμεση εντύπωση (impression) που προκαλεί ένα αντικείμενο ή μια καθημερινή εικόνα.

Στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν τα υλικά και τις τεχνοτροπίες των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων και να αναπαραστήσουν τον τρόπο δημιουργίας των έργων τους. Να πειραματιστούν και τα ίδια πάνω σε γνωστά έργα των καλλιτεχνών ώστε να εξοικειωθούν με την τέχνη αλλά και με την ιστορίας της. Μέσα από την παρατήρηση να έρθουν πιο κοντά στη φύση αλλά και την πόλη τους με αποτυπώσεις και του αστικού τοπιού. Μαθαίνοντας τεχνικές του τότε σε προεκτάσεις του σήμερα οι μαθητές θα αναβιώσουν έργα μεγάλων ιμπρεσιονιστών ζωγράφων στο χώρο του σχολειού με σκοπό την διαμόρφωση και μορφοποίηση του κτιρίου σε ένα πιο σύνθρονο πλαίσιο. Θα οργανώσουν και θα συμμετέχουν σε ομαδική έκθεση στο τέλος της χρόνιας.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

informatics

Όμιλος Ρομποτικής «Παίζω και προγραμματίζω»
Δ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικος: Νικολού Αγγελική, ΠΕ86

Μάθετε να προγραμματίζετε | Προγραμματίστε για να μάθετε

Μαθητές που αγαπούν τη δημιουργία κατασκευών καλούνται να συνεργαστούν με δημιουργική διάθεση και εφευρετικότητα, προκειμένου να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ηλεκτρισμός, μηχανική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμοί, μικροελεγκτές και προγραμματισμός.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Μουσικής

Όμιλος Μουσικής «Η οδός Ονείρων στην όμορφη πόλη» και «Ορχήστρα ηχητικών σωλήνων – Boomwhackers»
Δ', Ε', ΣΤ' τάξεις
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Βασδέκης Κωνσταντίνος, ΠΕ 79.01

Γνωριμία των μαθητών με έργα των δυο μεγάλων μας συνθετών Μάνου Χατζιδάκι και Μίκη Θεοδωράκη. Τα τραγούδια θα αποδοθούν χορωδιακά και οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με βασικά στοιχεία της φωνητικής τεχνικής και χορωδιακής πράξης. 

Γνωριμία των παιδιών με τους ηχητικούς σωλήνες – Boomwhackers. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς πλαστικούς σωλήνες διαφόρων μηκών και χρωμάτων και συνεπώς διαφορετικών κουρδισμάτων – τονικοτήτων. Χτυπώντας τους σωλήνες σε ένα σημείο του σώματος ή μια επιφάνεια, παράγεται ένας χαρακτηριστικός στιγμιαίος ήχος. Με την κατάλληλη καθοδήγηση οι μαθητές μπορούν να παίξουν μελωδίες σαν ορχήστρα.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Αγγλικών : Σαίξπηρ για παιδιά

Όμιλος Αγγλικών «Σαίξπηρ για παιδιά»
Δ', Ε', ΣΤ' τάξεις
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τζούμα Αικατερίνη, ΠΕ06

Στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας, της δημιουργικής γραφής και έκφρασης οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τον Συγγραφέα Ουίλιαμ Σαίξπηρ και τα έργα του. Γνωρίζουν μέσω των έργων, τον πολιτισμό της γλώσσας που μαθαίνουν και τη χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και παραγωγής γραπτού λόγου. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούν τη δημιουργική σκέψη και φαντασία τους και πειραματίζονται με μεθόδους θεατρικής έκφρασης.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Θεατρικού παιχνιδιού «Μέσα από το μονοπάτι της υποκριτικής ταξιδεύουμε στο χρόνο…»

Όμιλος Θεατρικού παιχνιδιού «Μέσα από το μονοπάτι της υποκριτικής ταξιδεύουμε στο χρόνο…»
Β', Γ' τάξεις
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Πασπαλά Ευγενία, ΠΕ91.02

Ο μαθητής/τρια θα ανακαλύψει την τέχνη του θεάτρου, θα διαμορφώσει αισθητική καλλιτεχνική αντίληψη ώστε να λειτουργεί κατά το δυνατόν επαρκώς τόσο ως θεατής όσο και ως δημιουργός καλλιτεχνικού προϊόντος. Θα αναπτύξει δεξιότητες και διάθεση για συνεργασία, κοινωνική συμμετοχή, αυτονομία και ελευθερία. Θα έλθει σε επαφή με τα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά επιτεύγματα τόσο της πατρίδας του όσο και άλλων πολιτισμών.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Κύλιση στην Αρχή