colors

Συμμετοχή σε Συνέδρια

Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα «Επιστήμες της Αγωγής: παρελθόν, παρόν, μέλλον»Οι εκπαιδευτικοί Γκουλγκούτη Αναστασία και Παπαδοπούλου Κυριακή και η Διευθύντρια του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Ζάρρα-Φλούδα Μαρία συμμετείχαν με εργασία στο Επιστημονικό Συμπόσιο του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα «Επιστήμες της Αγωγής: παρελθόν, παρόν, μέλλον» , στις 24 & 25 Μαΐου 2024. Ο τίτλος της εργασίας που παρουσιάστηκε είναι «Φυσικές Επιστήμες» και «Φιλοσοφία για παιδιά»: Παρουσίαση ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη δημιουργία και λειτουργία ομίλων στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών, που φοιτούν στο Σχολείο. Ειδικότερα, παρουσιάζονται δύο όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας του Σχολείου, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Ο πρώτος όμιλος αφορά τις Φυσικές Επιστήμες (Φ.Ε.) και τα Πειράματα αναδεικνύοντας την αξία των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας στη μαθησιακή διαδικασία για τη βαθύτερη κατανόηση φυσικών εννοιών και φαινομένων από τους/τις μαθητές/τριες. Ο δεύτερος όμιλος αφορά τη «Φιλοσοφία Για Παιδιά» και τον Όμιλο «Εργαστήρι Φιλοσοφικής Σκέψης». Η Φιλοσοφία για Παιδιά αποτελεί το ερέθισμα για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής τους ζωής.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Γκουλγκούτη Αναστασία και Παπαδοπούλου Κυριακή και η Διευθύντρια του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων Ζάρρα-Φλούδα Μαρία

Διεθνές Συνέδριο "Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα"Ο όμιλος Φυσικές Επιστήμες & Τεχνολογία παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα" του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων. Η υλοποίηση του ομίλου για το σχολικό έτος 2021-2022 έγινε σε συνεργασία με τον καθηγητή του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων κύριο Κώτση Κωνσταντίνο. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.

Σκοπός του εκπαιδευτικού ομίλου ήταν η ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων των μαθητών για να γίνουν επιστημονικά εγγράμματοι. Έχει καταστεί σαφές ότι τα παιδιά συσσωρεύουν σημαντικές γνώσεις σχετικά με τον φυσικό και τεχνολογικό κόσμο πριν από την επίσημη διδασκαλία επιστημονικών εννοιών. Από νεαρή ηλικία, ενεργούν ως «ψευδοεπιστήμονες», καθώς προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο. Αυτές οι προκα-ταρκτικές πεποιθήσεις τυπικά περιέχουν εναλλακτικές ιδέες, οι οποίες θεωρούνται εσφαλμένες αντιλήψεις σε σύγκριση με τις επί του παρόντος αποδεκτές επιστημονικές απόψεις. Οι προ-οργανωτικές πεποιθήσεις τείνουν να επιμένουν, αντισταθμίζοντας την αλλαγή ακόμα και μετά την επιστημονική διδασκαλία (Ross & Shuell, 1993). Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα παιδιά αποκτούν γνώσεις σχετικά με τον κόσμο πριν από την είσοδό τους στις τάξεις των σχολείων. Μέσα από δίωρα εργαστήρια έγινε προσπάθεια οικοδόμησης της γνώσης των φυσικών επιστημών. Η λειτουργία του ομίλου ήταν δύο διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως και οι μαθητές ήταν οι είκοσι πέντε μαθητές της Δ΄ Τάξης του Σχολείου. Οι μαθητές εργάστηκαν με τη μέθοδο της καθοδηγούμενης ανακάλυψης και μέσω της επιστημονικής/εκπαιδευτικής μεθόδου με διερεύνηση επιδιώχθηκε να διδαχθούν ποιοτικά ζητήματα από τον κόσμο γύρω τους, με τη χρήση iPad one to one.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τσιούρη Ελευθερία, ΠΕ70

Παρουσίαση του Ομίλου ""Γεωμετρία & Ζωγραφική"Ο πολυετής όμιλος "Γεωμετρία & Ζωγραφική" παρουσιάστηκε στη δράση «Διαδικτυακές Συνεδρίες Παρουσίασης και Διάχυσης Ομίλων Αριστείας, Δημιουργικότητας και Καινοτομίας στους εκπαιδευτικούς των νεοχαρακτηρισθέντων Π.Σ και ΠΕΙ.Σ» η οποία διοργανώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων στις 13-22 Δεκεμβρίου 2021 με σκοπό τη διάχυση των ομίλων και των καλών πρακτικών στα νεοσυσταθέντα σχολεία και στους νέους εκπαιδευτικούς των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ.

Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Τσιούρη Ελευθερία, ΠΕ70 & Ζάρρα-Φλούδα Μαρία, Διευθύντρια

Το υλικό που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της δράσης έχει αναρτηθεί από το Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων στην εφαρμογή «+γραφίς – Συνεργατικά Έγγραφα» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και είναι διαθέσιμο εδώ.

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζει

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: "Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν Κόσμο που Αλλάζει: Ερευνητικές και Εφαρμοσμένες Προσεγγίσεις", που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 25-27 Μαίου 2016, η κ. Ζαρρα-Φλούδα Μαρία Διευθύντρια του 1ου ΠΔΣ Ιωαννίνων, η κ. Μάκη Αικατερίνη και η κ. Νικολού Αγγελική, εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας, παρουσίασαν την εισήγηση με τίτλο "Τα δικαιώματα των παιδιών - Ένα χελιδόνι για τους πρόσφυγες"

Το πρόγραμμα "Τα δικαιώματα των παιδιών - Ένα χελιδόνι για τους πρόσφυγες", σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers4Europe" και αποτελείται από μια σειρά δραστηριοτήτων και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Α' τάξη (Σχ. έτος 2015-2016) του Σχολείου μας. Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές και αυριανοί ενεργοί πολίτες να οικοδομήσουν τη γνώση πάνω σε θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να προσεγγίσουν την έννοια της «διαφορετικότητας» και της αποδοχής του «άλλου» και να έρθουν σε επαφή με το ευαίσθητο θέμα της προσφυγιάς, ένα θέμα απόλυτα επίκαιρο, το οποίο ταλανίζει, την Ευρώπη, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση που έγινε στο συνέδριο καθώς και τα βίντεο που παρουσιάστηκαν εδώ.

Βήματα για τη Ζωή: Μια πιλοτική εφαρμογή για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Στα πλαίσια του 9ου Συνεδρίου Ο.Μ.Ε.Ρ. (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής), που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 18-20 Οκτωβρίου 2013, η κ. Στρατηδάκη Σοφία και η κ. Μάκη Αικατερίνη, εκπαιδευτικοί ΠΕ70 του Σχολείου μας, παρουσίασαν την εισήγηση με τίτλο "Βήματα για τη Ζωή: Μια πιλοτική εφαρμογή για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου"

Τα Βήματα για τη Ζωή,  είναι ένα ολοκληρωμένο παρεμβατικό πρόγραμμα ψυχικής υγείας που στοχεύει στην  Ενίσχυσης Ατομικών και Κοινωνικών Δεξιοτήτων στην Πρώτη Σχολική Ηλικία. Oργανώνει και μεθοδεύει βήμα το βήμα και συστηματικά, τη συνεχή εκπαίδευση του παιδιού στο να αποκτήσει τις αναγκαίες για τη ζωή του δεξιότητες. Δεξιότητες ατομικές (π.χ. αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων, ενσυναίσθηση, εκτίμηση καταστάσεων?) και κοινωνικές (ικανότητες συνεργασίας, ανάπτυξης φιλίας, διαπραγμάτευσης, άρνησης, αποφυγή θυματοποίησης, συγκρούσεων?). Το πρόγραμμα είναι ανεπτυγμένο σε 4 θεματικές ενότητες. Μοιράζεται σε 52 μαθήματα  - 52 βήματα που ξεδιπλώνουν την  άρτια στοχευμένη δομή  του.  

Λίγα λόγια για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος το Σχ. Έτος 2012-2013, εδώ. Η παρουσίαση που έγινε στο συνέδριο εδώ.

Κύλιση στην Αρχή