Εκπαιδευτικοί Όμιλοι

Όμιλος «Εργαστήρι Φιλοσοφικής σκέψης»

Όμιλος «Φιλοσοφία για παιδιά - Εργαστήρι Φιλοσοφικής σκέψης»
Α'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παπαδοπούλου Κυριακή, ΠΕ70

Η Φιλοσοφία για Παιδιά αποτελεί το ερέθισμα για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής τους ζωής. Επιπλέον, η φιλοσοφία, μέσα από την άσκησή της, αναπτύσσει τις γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών και συνδράμει αποφασιστικά στη βελτίωση της σκέψης τους. Η Φιλοσοφία για Παιδιά, άλλωστε, είναι ο πιο ενδεδειγμένος, ίσως, τρόπος άσκησης των παιδιών στο σχηματισμό, την πρόσληψη και την κατανόηση εννοιών .

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Γνωρίζοντας την Ευρώπη μέσα από τα παραμύθια της»

Όμιλος «Γνωρίζοντας την Ευρώπη μέσα από τα παραμύθια της»
Β'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Δασκάλου Βασιλική, ΠΕ70

Τη φετινή χρονιά θα γνωρίσουμε την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από μύθους, παραμύθια και λαϊκές ιστορίες. Τα ευρωπαϊκά παραμύθια, όπως και τα ελληνικά αλλά και τα παραμύθια σε όλον τον κόσμο, είναι πολύτιμα για κάθε χώρα, εφόσον αποτελούν βασικά στοιχεία του εθνικού και λαϊκού πολιτισμού τους. Με το άνοιγμα των συνόρων μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας οι πολιτιστικές ανταλλαγές πληθαίνουν και οι λαοί γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους ανταλλάσσοντας και πολιτιστικές πληροφορίες, όπως οι μύθοι και τα παραμύθια. Η αφήγηση των παραμυθιών του κόσμου και η διαθεματική τους προσέγγιση κατά τη μαθησιακή διαδικασία συμβάλλει στην γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών, στην ανάπτυξη της πολυπολιτισμικής τους ετοιμότητας ως πολίτες τους κόσμου και ιδιαίτερα της Ευρώπης.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Σκάκι και άλλα επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής»

Όμιλος «Σκάκι και άλλα επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής»
Γ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Δημουλιά Μαρία, ΠΕ70

Ο όμιλος έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δεξιοτήτων του νου και κυρίως της λογικομαθηματικής και της δημιουργικής σκέψης μέσα από την ενεργό ενασχόληση των μαθητών/τριών με επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής. Οι μαθητές/τριες αρχικά θα έρθουν σε επαφή με το σκάκι και τη φιλοσοφία του. Θα γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες και όρους του, καθώς κι την αξία και συμπεριφορά του κάθε πιονιού, μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος συναντήσεων με αντικείμενο το σκάκι, οι μαθητές/τριες θα επεξεργαστούν και άλλα επιτραπέζια παιχνίδια στρατηγικής διαφόρων θεματικών. Τέλος, θα δημιουργήσουν και θα κατασκευάσουν δικά τους επιτραπέζια παιχνίδια. Για τις δραστηριότητες του ομίλου θα αξιοποιηθούν και οι διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Οι μικροί δημοσιογράφοι!»

Όμιλος «Οι μικροί δημοσιογράφοι!»
Ε' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσακτσίρα Παρασκευή, ΠΕ70

Η σχολική εφημερίδα αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο της μη τυπικής μάθησης, ένα πεδίο έρευνας με μεγάλη παιδευτική αξία, μέσω του οποίου το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι μαθητές του «ανοίγονται» στην κοινωνία, την τοπική και την ευρύτερη. Με τη πρόοδο της κοινωνίας ο σχολικός τύπος περνάει από τον πραγματικό κόσμο στον ψηφιακό, κρατώντας τα περισσότερα χαρακτηριστικά ενός έντυπου υλικού. Πιο συγκεκριμένα τα άρθρα κατηγοριοποιούνται σε: Αθλητικά, Κοινωνία, Περιβάλλον, Επιστήμες, Νέα του Σχολείου και όποια άλλη στήλη αποφασίσει η ομάδα των νεαρών «δημοσιογράφων» σε συνεργασία με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους, όπως ισχύει και σε μια κανονική εφημερίδα.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Αναπτύσσοντας γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες του 21ου αιώνα…»

Όμιλος «Ενισχυτική διδασκαλία στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών»
ΣΤ' τάξη
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Βάρφης Χρήστος, ΠΕ70

Ο όμιλος έχει σαν βασικό στόχο την ανάπτυξη τόσο των επικοινωνιακών όσο και των κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον πολίτη του 21ου αιώνα χρησιμοποιώντας τα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Αναφορικά με τη μελέτη της Γλώσσας, οι μαθητές/τριες πρόκειται να έρθουν σε επαφή με ποικίλα, κειμενικά και πολυτροπικά είδη τα οποία πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση του πολιτισμικού πλαισίου που εντάσσονται, τη γραμματική και το συντακτικό, όπως επίσης και την παραγωγή αντίστοιχων κειμένων. Ταυτόχρονα, οι μαθητές/τριες πρόκειται να εμπλακούν σε διαδικασίες μελέτης και επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων για την ανάπτυξη της μαθηματικής τους σκέψης καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για λήψη αποφάσεων.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

informatics

Όμιλος Ρομποτικής «Παίζω και προγραμματίζω»
Δ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικος: Νικολού Αγγελική, ΠΕ86

Μάθετε να προγραμματίζετε | Προγραμματίστε για να μάθετε

Μαθητές που αγαπούν τη δημιουργία κατασκευών καλούνται να συνεργαστούν με δημιουργική διάθεση και εφευρετικότητα, προκειμένου να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ηλεκτρισμός, μηχανική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμοί, μικροελεγκτές και προγραμματισμός.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος «Μουσικοτρόπιο. Μουσική, δίχως συμβατικά μουσικά όργανα»

Όμιλος «Μουσικοτρόπιο. Μουσική, δίχως συμβατικά μουσικά όργανα»
Δ', Ε', ΣΤ' τάξεις
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Γκάντζου Μαρία, ΠΕ 79.01

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται ώστε να συμμετέχουν σε μουσικές δράσεις ως φωνητικό και ρυθμικό σύνολο. Συνεργάζονται στο παίξιμο της μουσικής σε άτυπες και τυπικές συνθήκες. Είναι μια διαδικασία ενεργητική και ρέουσα και δίνει την ευκαιρία στους μαθητές/τριες να σκέφτονται μουσικά, να ελέγχουν τόσο την διαδικασία όσο και το αποτέλεσμα. Οι μαθητές/τριες θα γνωρίσουν ρυθμικά σχήματα, και στη συνέχεια θα τα αποδώσουν με την χρήση μη συμβατικών μουσικών οργάνων. Φωνές, ρυθμικά χειροκροτήματα, ποδοκροτήματα, στράκες και σφυρίγματα, χτύποι σε κουβάδες και σωλήνες, δημιουργούν ιδιαίτερα ηχητικά περιβάλλοντα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα είτε ως συνοδεία οικείων μελωδιών.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Όμιλος Θεατρολογίας  «Ιστορία στη σκηνή»

Όμιλος Θεατρολογίας  «Ιστορία στη σκηνή»
Γ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κεβρεκίδου Μαρία

Ο όμιλος αξιοποιώντας την Ιστορία της Γ’ Δημοτικού, θα συνδυάσει την ελληνική μυθολογία με το θέατρο, με σκοπό να αποκαλύψει την διασκεδαστική πλευρά της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές/τριες θα εξερευνήσουν μύθους, θα μελετήσουν τα προϊστορικά χρόνια, θα συνεργαστούν σε ομαδικές δραστηριότητες, θα δουλέψουν και ατομικά, και θα εκπαιδευτούν στα βασικά στοιχεία στη θεατρικής έκφρασης. Επίσης, θα γίνει μία εισαγωγή στον κόσμο της τραγωδίας και της κωμωδίας, ώστε να συσχετισθούν έργα των τραγικών ποιητών με τα κεφάλαια που αφορούν τους άθλους του Ηρακλή, την Αργοναυτική εκστρατεία, τον Τρωικό Πόλεμο & τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Κύλιση στην Αρχή