Προγράμματα Αγωγής Υγείας
colors

2019 2020

 

Metavasi logo

Η Γέφυρα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
ΣΤ' τάξη

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μακρίδη Ειρήνη

Η μετάβαση σαν κεντρική έννοια αποτελεί μια πράξη αναγνώρισης των δυνατοτήτων για μεταβάσεις και αλλαγές που έχουν τα συστήματα. 

Η έρευνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταδεικνύει ότι η μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη συχνά αποτελεί μια τραυματική εμπειρία. Επίσης υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση και ασυνέχεια στο πρόγραμμα σπουδών. Η μετάβαση αυτή βρίσκει τους μαθητές στην εφηβεία που αποτελεί ένα φυσιολογικό εξελικτικό στάδιο στη ζωή των παιδιών. Οι αναδυόμενες ανάγκες των μαθητών μπροστά στην κρίσιμη προεφηβική και εφηβική ηλικία φορούν στη διαχείριση των αλλαγών, την ομαλή μετάβαση στην καινούρια εκπαιδευτική βαθμίδα, τη διαχείριση του αποχωρισμού και του φόβου μπροστά στο καινούριο και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα της εφηβείας και του γυμνασίου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία», με γενικό στόχο την ομαλή και χωρίς προβλήματα προσαρμογή των μαθητών στο Γυμνάσιο.

 

Κύλιση στην Αρχή