Teachers4Europe
colors

Το πάπλωμα της Ευρώπης

Οι μαθητές της Α' τάξης (σχ. Έτος 2017-2018), υλοποίησαν το project "Το πάπλωμα της Ευρώπης"  (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2018), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers 4 Europe" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/τριες με τις έννοιες του «μοναδικού», του «ξεχωριστού», της «διαφορετικότητας», της «ποικιλομορφίας» και της «πολυμορφίας» και να αναγνωρίσουν την αξία του καθενός ξεχωριστά, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα για συνεργασία και σύμπραξη. Τα παιδιά δημιούργησαν ο καθένας ξεχωριστά τη δική του προσωπογραφία και διαπίστωσαν τη μοναδικότητά τους. Στη συνέχεια ένωσαν τις ζωγραφιές τους και έφτιαξαν ένα πάπλωμα, "Το πάπλωμα της Ευρώπης" το οποίο μπορεί να ενώσει τους λαούς και τις χώρες, αποτελώντας αρωγό για την πρόοδο και την εξέλιξη των κοινωνιών, βοηθώντας τους παράλληλα να εκτιμήσουν πανανθρώπινες αξίες, όπως η συνεργασία και η αλληλεγγύη.

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μάκη Αικατερίνη, ΠΕ70

Φιλοσοφία για παιδιά: αξίες ζωής στην Ενωμένη Ευρώπη

Οι μαθητές της Γ' τάξης (σχ. Έτος 2017-2018), υλοποίησαν το project "Φιλοσοφία για παιδιά: αξίες ζωής στην Ενωμένη Ευρώπη", στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers 4 Europe" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στα νέα αντικείμενα που προσεγγίζει και πραγματεύεται η φιλοσοφία τις τελευταίες δεκαετίες εντάσσεται και η Φιλοσοφία για Παιδιά. Ο χώρος της Φιλοσοφίας για Παιδιά είναι η σχολική τάξη, όπου παιδιά σχολικής ηλικίας ενθαρρύνονται να μιλούν και να ακούν το ένα το άλλο, να προσλαμβάνουν και να κατανοούν φιλοσοφικές έννοιες με την παρουσία ενός δασκάλου ο οποίος διευκολύνει το διάλογο. 

Η συζήτηση, δηλαδή, η οποία πραγματοποιείται στην τάξη έχει περισσότερο τη μορφή δημόσιου διαλόγου όπου δοκιμάζονται οι προκαταλήψεις των μαθητών για τη διαφορετικότητα των συμμαθητών τους, παρά μια απλή μορφή διαλογικής αναζήτησης για ζητήματα και αξίες που διέπουν τον κόσμο των παιδιών. Η φιλοσοφία δεν παύει να αποτελεί και ένα εργαλείο που παρέχει στα παιδιά άμεση δυνατότητα προσέγγισης σε ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ικανότητα των παιδιών να διαμορφώνουν ορθολογικές κρίσεις...

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Παπαδοπούλου Κυριακή, ΠΕ70

Το χελιδόνι της Ευρώπης για τους πρόσφυγες

Οι μαθητές της Α' τάξης (σχ. Έτος 2015-2016), υλοποίησαν το project "Το χελιδόνι της Ευρώπης για τους πρόσφυγες"(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2016), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers 4 Europe" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές και αυριανοί ενεργοί πολίτες να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από πρακτικές γνώσεις, να μάθουν για τα δικαιώματά τους μέσα σ' αυτήν, ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να τα διεκδικούν και να αναπτύξουν μία οργανωμένη εθελοντική δράση, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το Ευρωπαϊκό περιβάλλον, γνωρίζοντας την Ευρώπη και τις χώρες που την αποτελούν, το νόμισμά της, τις σημαίες της, τον ύμνο της Ευρωπαϊκής ένωσης, το μύθο της Ευρώπης. Παράλληλα, εξοικειώθηκαν με την έννοια της «διαφορετικότητας», έμαθαν για τα δικαιώματά τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες, καθώς και το επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς που ταλανίζει, ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας έμφαση κυρίως, στο πανανθρώπινο αίτημα της ικανοποίησης των βασικών αναγκών των παιδιών - προσφύγων.

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μάκη Αικατερίνη, ΠΕ70

Άνθρακας στην Ευρώπη ή Άνθρακας η Ευρώπη;

Οι μαθητές της Δ' τάξης (σχ. Έτος 2014-2015), υλοποίησαν το project "Άνθρακας στην Ευρώπη ή Άνθρακας η Ευρώπη;"(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2015), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers 4 Europe" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την Ευρώπη και κατ' επέκταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενημερωθούν για τα κράτη μέλη που την αποτελούν, να κατανοήσουν την ύπαρξή της στον παγκόσμιο χάρτη, να οικειοποιηθούν τον λόγο σύστασής της, να αντιληφθούν ότι πέραν του τι βλέπουμε στην επιφάνεια της ηπείρου αυτής υπάρχει και το υπέδαφός της, το οποίο δεν βλέπουμε αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε, να συνδέσουν τα κράτη μέλη με τον ορυκτό άνθρακα, αλλά και τον άνθρακα με το διοξείδιο του άνθρακα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να συνειδητοποιήσουν ότι το φυσικό περιβάλλον και η ρύπανση της ατμόσφαιρας ξεκινούν και καταλήγουν στον άνθρωπο. Έτσι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project, όπου οι μαθητές μέσα από ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες διάλεξαν το κράτος μέλος της Ε.Ε. με το οποίο θα ασχολούνταν, συμπλήρωσαν σχετικά φύλλα εργασίας, φτιάξανε εννοιολογικούς χάρτες, αποτύπωσαν τον κύκλο του άνθρακα και τέλος ηχογράφησαν ένα κείμενο συμπληρωμένο από τα φύλλα εργασίας τους, στο οποίο αναλύουν τον άνθρακα ως ορυκτό πλούτο στην Ε.Ε., αλλά και τις πολιτικές της Ε.Ε. αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα εργοστάσια, όπου γίνεται εκτενής χρήση-καύση του άνθρακα και δεν είναι άλλα από τα λιγνιτικά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσιούρη Ελευθερία, ΠΕ70

Ενότητα στην πολυμορφία: Δίνοντας φωνή σε ένα έντυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι μαθητές της Ε' τάξης (σχ. Έτος 2014-2015), υλοποίησαν το project "Ενότητα στην πολυμορφία: Δίνοντας φωνή σε ένα έντυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2015), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ?Teachers 4 Europe? της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με την ιδέα της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής οικογένειας και να ευαισθητοποιούν σχετικά με την πολιτιστική, επιστημονική και φυσική κληρονομιά των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού επιλέχθηκε μια δράση εμπλουτισμού του εντύπου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα μέσα από την πολυμορφία» με ψηφιακές ηχητικές περιγραφές.

 Υπέυθυνη Εκπαιδευτικός: Λάμπρου Αντιγόνη, ΠΕ70

Περισσότερα...

 

Κύλιση στην Αρχή