1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
colors

Πρωταρχικός σκοπός του Σχολείου μας είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητας των μαθητών μας. Ο μαθητής είναι στο επίκεντρο κάθε ενέργειας και δράσης του Σχολείου.

Αναλυτικότερα και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, το Σχολείο μας επιδιώκει να πετύχει τους εξής βασικούς στόχους:

  • Να προωθήσει, τον πειραματισμό, την καινοτομία την εκπαιδευτική έρευνα και τις καλές διδακτικές πρακτικές, με την ένταξη νέων ιδεών και εμπειριών, καθώς και την προσαρμογή, βελτίωση και τροποποίηση στρατηγικών που ακολουθούνται στη διδακτική πράξη.
  • Να αναπτύξει στο μέγιστο τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών μας, καλύπτοντας τις όποιες κοινωνικοσυναισθηματικές τους ανάγκες και επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους μέσα σε ένα πλαίσιο ανατροφοδοτικής αξιολόγησης.
  • Να αναπτύξει μια ποικιλία εκπαιδευτικών δράσεων και δραστηριοτήτων  εντός και εκτός σχολικού προγράμματος όπως: λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων που δίνουν διέξοδο στις δημιουργικές ανησυχίες και στις ειδικές κλίσεις των μαθητών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία και συνεργασία με τοπικούς φορείς, ανάπτυξη δράσεων εσωτερικού και εξωτερικού εθελοντισμού, κ.λπ.
  • Να συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση των φοιτητών  του Παιδαγωγικού Τμήματος και  μελλοντικών δασκάλων.

Γενικότερα, το Σχολείο μας επιλέγει δράσεις και  δημιουργεί συνέργειες απαραίτητες για το θεσμό του Νέου Δημοκρατικού Σχολείου, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες, ανάληψη ευθυνών, καλλιέργεια της συνυπευθυνότητας και της αμφίδρομης και ουσιαστικής συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων της σχολικής κοινότητας. Η σχολική κοινότητα οφείλει να  λειτουργεί μέσα σε ένα  πλαίσιο συνεργασίας, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτή,  μαθητές ? εκπαιδευτικοί ? γονείς επιδιώκουμε να είναι ευχαριστημένοι από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες του σχολείου.

Κύλιση στην Αρχή