Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
colors

english

Όμιλος Αγγλικών «Having fun with English»
Α'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τζούμα Αικατερίνη, ΠΕ06

Η γνωριμία των μικρών μαθητών και μαθητριών με την ξένη γλώσσα μέσω γλωσσικής και εξωγλωσσικής δράσης αξιοποιώντας τον προφορικό λόγο. / Να ανοίξει ένα "παράθυρο" στον κόσμο των παιδιών για να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος εκτείνεται πέρα από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους.  /  Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ξένη γλώσσα.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

experiments

Όμιλος Φυσικής «Μικροί Πειραματιστές»
Γ'  τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μάκη Αικατερίνη, ΠΕ70

Ένα ταξίδι στον υπέροχο κόσμο της φυσικής με αφετηρία την καθημερινή ζωή. Στόχος του Ομίλου είναι να προσεγγίσει ο μαθητής με τρόπο κατανοητό και ελκυστικό μέσα από απλά πειράματα το φυσικό κόσμο που τον περιβάλλει και να διαμορφώσει μία θετική στάση για τη φύση, τα φυσικά φαινόμενα και το περιβάλλον που ζει.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

Τεχνοτροπώντας με έργα

Όμιλος «Εικαστικό Εργαστήρι»
Δ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσιούρη Ελευθερία

«Η τέχνη είναι ένας δρόμος προς την ελευθερία, τη διαδικασία απελευθέρωσης του ανθρώπινου πνεύματος, γεγονός που είναι ο πραγματικός και ο υπέρτατος στόχος κάθε διαπαιδαγώγησης». (E. Cassirer).

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

science

Όμιλος Φυσικής
Ε' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Λάμπρου Αντιγόνη

Ο όμιλος έχει σκοπό να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν και να προσεγγίσουν φυσικά φαινόμενα της καθημερινότητας κάνοντας πειράματα.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

knowledge

Όμιλος Γλώσσας-Μαθηματικών «Εύ Γυμνάζεσθαι»
ΣΤ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μακρίδη Ειρήνη

Στόχος του Ομίλου είναι να αποκτήσουν οι μαθητές, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τα μαθηματικά και τη γλώσσα, γλωσσικές, επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται και να συνδιαμορφώνουν κριτικά το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

france

Όμιλος «Je goûte les mots - Γεύομαι τις λέξεις»

ΣΤ' τάξη
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τζακώστα Ζαμπέτα

Στον όμιλο Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές με αφορμή μια εικόνα, μια ταινία, ένα τραγούδι, μια φράση θα εμπλακούν σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με τη μορφή παιγνιωδών αφηγηματικών στρατηγικών, οργάνωσης της σκέψης και του λόγου, επιλογής και συναρμογής λέξεων. Πρωταρχικός στόχος του ομίλου είναι οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης του γραπτού λόγου, να αντιληφθούν τη δύναμη των λέξεων, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους στα Γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα και να διασκεδάσουν με τις λέξεις δίνοντας έμφαση στην ποιητική λειτουργία της γλώσσας.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

informatics

Όμιλος Ρομποτικής «Παίζω και προγραμματίζω»
Δ', Ε' τάξεων
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικος: Νικολού Αγγελική, ΠΕ86

Μάθετε να προγραμματίζετε | Προγραμματίστε για να μάθετε

Μαθητές που αγαπούν τη δημιουργία κατασκευών καλούνται να συνεργαστούν με δημιουργική διάθεση και εφευρετικότητα, προκειμένου να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ηλεκτρισμός, μηχανική, ηλεκτρονικά, αυτοματισμοί, μικροελεγκτές και προγραμματισμός.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

dancing kids

Όμιλος Παραδοσιακών Χορών
Β', Γ' τάξεις
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Δούλης Μάριος

Ο όμιλος δημιουργήθηκε για να καλύψει -στο μέτρο του δυνατού- το κενό πού έχει δημιουργηθεί, στις σύγχρονες κοινωνίες, ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόπο ζωής των προηγούμενων γενεών και στο τρόπο ζωής πού καλούνται να κάνουν οι νέες γενιές. Ουσιαστικά, δηλαδή, επιχειρεί να διατηρήσει την παράδοση μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναλυτικά η πρόταση για τη δημιουργία του Ομίλου εδώ.

 

 

Κύλιση στην Αρχή