colors

Πιλοτική Εφαρμογή - Προγράμματα Σπουδών

 • Νέα Προγράμματα Σπουδών - Νεοελληνική Γλώσσα

  Νέα Προγράμματα Σπουδών - Νεοελληνική Γλώσσα

  Το γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας διακρίνεται για την ιδιαιτερότητά του, καθώς αφορά έναν βασικό πανανθρώπινο βιολογικό και ψυχολογικό μηχανισμό, τη γλώσσα, η οποία, ενώ κατακτάται στις βασικές της δομές με φυσικό τρόπο κατά την προσχολική ηλικία του παιδιού, καλλιεργείται και βελτιώνεται, στη συνέχεια, στη σχολική πράξη ως αναγκαίο μέσο πρόσβασης σε όλες τις πτυχές της πολύπλοκης αντικειμενικής και υποκειμενικής πραγματικότητας και ως δείκτης ατομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ταυτότητας. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στην εκμάθηση του γραπτού λόγου (γραφή και ανάγνωση), στον ευρύτερο γραμματισμό των μαθητών/-τριών σε ποικιλία μέσων και περικειμένων, στην καλλιέργεια της προφορικής έκφρασης σε πλήθος επικοινωνιακών πλαισίων, στη βαθύτερη συνειδητοποίηση των λειτουργιών και της σημασίας της πρότυπης ποικιλίας και των άλλων ποικιλιών και στην ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης. Απώτερος στόχος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι όλοι οι μαθητές/τριες να διευρύνουν το πεδίο της σκέψης τους και να είναι σε θέση να εκφράζονται στον προφορικό και γραπτό λόγο με ευχέρεια, ακρίβεια και πραγματολογική καταλληλότητα, ώστε να μεταδίδουν τις ιδέες και τις αξιολογήσεις τους στο περιβάλλον τους και να επικοινωνούν ενεργά μέσω της παραγωγής και της πρόσληψης του λόγου.

  Νεοελληνική Γλώσσα - Διδακτικοί σχεδιασμοί

 • Νέα Προγράμματα Σπουδών - Φυσικά

  Νέα Προγράμματα Σπουδών - Φυσικά

  Οι στόχοι του Προγράμματος Σπουδών των Φυσικών αφορούν τη διαμόρφωση μελλοντικών πολιτών με γνώση των βασικών αρχών και νόμων που διέπουν τον φυσικό κόσμο, την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και των τεχνολογικών εφαρμογών βάσει αυτών των αρχών και νόμων, αλλά και δεξιότητες βέλτιστης αξιοποίησης και εφαρμογής τους, όπου απαιτείται. Οι στόχοι εναρμονίζονται με στόχους της UNESCO για την Αειφόρο Ανάπτυξη (καλή υγεία και ευημερία, ποιοτική εκπαίδευση, ισότητα των φύλων, καθαρό νερό και αποχέτευση, φτηνή και καθαρή ενέργεια, ανάπτυξη, καινοτομία και υποδομές, λιγότερες ανισότητες, βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, δράση για το κλίμα, ζωή στο νερό, ζωή στη στεριά, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί, συνεργασία για τους στόχους). 

  Φυσικά - Διδακτικοί σχεδιασμοί

 • Νέα Προγράμματα Σπουδών - Μελέτη Περιβάλλοντος

  Νέα Προγράμματα Σπουδών - Μελέτη Περιβάλλοντος

  Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Μελέτης Περιβάλλοντος είναι η διαμόρφωση του σύγχρονου, ενεργού, υπεύθυνου πολίτη, με προσωπική πληρότητα και ανάπτυξη, ο οποίος, εκτός από την εξασφάλιση της ποιοτικής διαβίωσής του με αξίες και με επαρκείς ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες) που επικαιροποιούνται δια βίου, ευαισθητοποιείται και ενδιαφέρεται για την παγκόσμια ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την πολιτισμική κληρονομιά, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη συμμετοχή του στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων στον πλανήτη, την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των λαών, τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τη λήψη αποφάσεων στη διεθνοποιημένη κοινωνία με ισότιμη αντιμετώπιση όλων των λαών.

  Μελέτη Περιβάλλοντος - Διδακτικοί σχεδιασμοί

 • Εθισμός στο Διαδίκτυο, 2023

  Εθισμός στο Διαδίκτυο, 2023Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα "ΤΠΕ και Πληροφορική", οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γ' και Δ' τάξεων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα νοητικής χαρτογράφησης VYM (View Your Mind)δημιούργησαν νοητικούς χάρτες για να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις στη Σωματική Υγεία και Προσωπική Ζωή που έχει ο Εθισμός στο Διαδίκτυο, καθώς και τους Τρόπους Αντιμετώπισης του.

  Αρχικά άρχισε να δημιουργείται ο νοητικός χάρτης στον πίνακα της τάξης με καταιγισμό ιδεών, ενώ στη συνέχεια οι μαθητές/τριες αξιοποίησαν τον υπολογιστή και το πρόγραμμα VYM για να τον ολοκληρώσουν. Επιπλέον, από το υλικό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, παρακολούθησαν το βίντεο Εθισμός στο διαδίκτυο για μικρά παιδιά, ενώ άντλησαν ιδέες από τις αφίσες "Βαζω όρια στη χρήση του διαδικτύου", "Δεν παραμελούμε" και "Βοηθώ τους φίλους μου"

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

 • Περιφερειακές συσκευές υπολογιστή, 2023

  Περιφερειακές συσκευές υπολογιστή, 2023Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα "ΤΠΕ και Πληροφορική", οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' τάξης (σχ. έτος 2022-2023) ήρθαν σε επαφή με τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος. Αρχικά διέκριναν και κατονόμασαν την Κεντρική Μονάδα και τις περιφερειακές συσκευές και τις ζωγράφισαν σε χαρτί, ενώ στη συνέχεια δημιούργησαν στο Google Jamboard έναν απλό νοητικό χάρτη για την αποτύπωση των συσκευών, πληκτρολογώντας απλές λέξεις. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα εδώ.

  Αντίστοιχα οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' τάξης, χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου Libre Office Writer, δημιούργησαν έναν νοητικό χάρτη για να περιγράψουν τον διαχωρισμό των περιφερειακών συσκευών σε συσκευές Εισόδου και συσκευές Εξόδου,ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ' τάξης χρησιμοποιήσαν το πρόγραμμα δημιουργίας νοητικών χαρτών VYM (View Your Mind).

  Επιπλέον αξιοποιήσαμε το μαθησιακό αντικείμενο ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΒΙΝΤΕΟ, ΚΟΥΙΖ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ από το Φωτόδεντρο.

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

 • Η παράσταση αρχίζει, 2023

  Η παράσταση αρχίζει, 2023

  Η πιλοτική εφαρμογή στα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών έγινε για την Δ' τάξη στην ενότητα 9 με τίτλο: «Η παράσταση αρχίζει». Είχε διάρκεια 5 εβδομάδες κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες διδάχτηκαν την συγκεκριμένη ενότητα από υλικό συναδέλφων. Κάθε μία από τις πέντε εβδομάδες ήταν μοιρασμένη θεματικά σε καθημερινά δίωρα κατανόησης κειμένου, διδασκαλία κειμενικού τύπου, γραμματικής, λεξιλογίου και παραγωγής γραπτού ή προφορικού λόγου

  Από το βιβλίο χρησιμοποιήθηκαν τα κείμενα:

  • Μια περιπέτεια για τον Ρωμαίο σε συνδυασμό με κείμενα για την «Ελιά» της ενότητας 7 (για τη διδασκαλία της περίληψης).
  • Ένας Αρλεκίνος από χαρτί, Όρνιθες, Ο Κεραμιδοτρέχαλος

  Από εξωτερικά κείμενα χρησιμοποιήθηκαν:

  • Απόσπασμα από τον Πλούτο του Αριστοφάνη
  • «Οι μαστόροι ετοιμάζονται να παίξουν θέατρο» (απόσπασμα από την κωμωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»)

  Οι μαθητές/τριες της Δ' τάξης (σχ. έτος 2022-2023) –εκτός από τους παραπάνω τομείς- δοκιμάστηκαν σε απόδοση αποσπάσματος θεατρικού έργου και δημιούργησαν το δικό τους κόμικ.

   Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τσακτσίρα Παρασκευή, ΠΕ70  

 • Στέλνοντας μυστικά μηνύματα, 2023

  Στέλνοντας μυστικά μηνύματα, 2023Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα "ΤΠΕ και Πληροφορική", οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' και Γ' τάξης (σχ. έτος 2022-2023) του Σχολείου μας έστειλαν και έλαβαν μυστικά μηνύματα σαν σειρές από 0 και 1 και κατανόησαν πως μπορούμε να αναπαραστήσουμε λέξεις χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα δύο σύμβολα.

  Αρχικά οι μαθητές/τριες αποκωδικοποίησαν ένα μυστικό μήνυμα που έστειλε ο Tom εκμεταλλευόμενος έναν απλό δυαδικό κώδικα και χρησιμοποιώντας φωτάκια από το χριστουγεννιάτικο δέντρο που μπορεί να τα ανάψει ή να τα σβήσει. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τον ίδιο κώδικα που χρησιμοποίησε και ο Tom, κωδικοποίησαν λέξεις και τις έδωσαν στους συμμαθητές/τριές τους για να τις αποκωδικοποιήσουν. Μπορείτε να δείτε τις λέξεις που αποκωδικοποίησαν οι μαθητές/τριες της Β' τάξης εδώ και της Γ' τάξης εδώ.

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

 • Προσωπικά Δεδομένα, Α' τάξη, 2023

  Προσωπικά Δεδομένα, Α' τάξη, 2023Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα "ΤΠΕ και Πληροφορική", οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' τάξης (σχ. έτος 2022-2023) συζητούν για τα προσωπικά δεδομένα.

  Αρχικά οι μαθητές/τριες, από το υλικό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, παρακολούθησαν το βίντεο Ανάγνωση παραμυθιού: Η Αθηνά μαθαίνει για τα προσωπικά δεδομένα, ενώ είδαν την αφίσα Προσωπικά Δεδομένα και απάντησαν στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας.  Επιπλέον, αξιοποιήθηκε ο ψηφιακός πίνακας Google Jamboard και οι μαθητές/τριες πληκτρολόγησαν ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που δεν πρέπει να κοινοποιούμε. Μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα εδώ. Τέλος παρακολούθησαν την παρουσίαση Προσωπικά Δεδομένα με την Αθηνά και τον Ερμή, ενώ παρουσιάστηκαν βασικοί κανόνες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούν τα μικρά παιδιά:

  • Πάντα ρωτάω τη μαμά ή το μπαμπά πριν χρησιμοποιήσω το Διαδίκτυο.
  • Δεν μοιράζομαι προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή το σχολείο που πηγαίνω με άτομα στο Διαδίκτυο.
  • Δεν είναι σωστό να αποκαλύπτω τα προσωπικά δεδομένα κάποιου άλλου στο Διαδίκτυο.
  • Εάν κάτι με κάνει να νιώθω άβολα στο Διαδίκτυο, ενημερώνω αμέσως τους γονείς μου ή τη δασκάλα μου.

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

 • Δυνάμεις με επαφή και από απόσταση, 2023

  Δυνάμεις με επαφή και από απόσταση, 2023

  Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών στο μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος, οι μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης (σχ. έτος 2022-2023) ασχολήθηκαν με το θεματικό πεδίο "Δυνάμεις" και πιο συγκεκριμένα με την θεματική ενότητα "Δυνάμεις με επαφή και από απόσταση". Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον Διδακτικό Σχεδιασμό εδώ.

  Οι μαθητές/τριες έμαθαν για τις δυνάμεις και την έλξη που ασκεί η γη στα σώματα μέσα από εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο, παραδείγματα της καθημερινής ζωής και πειράματα.  

  Στο τέλος της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας οι μαθητές/τριες ήταν σε θέση:

  • να διακρίνουν τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα σώμα σε δυνάμεις από απόσταση (ηλεκτρική, μαγνητική) και σε δυνάμεις με επαφή
  • να συγκρίνουν (ποιοτικά) την τριβή που ασκείται σε ένα σώμα από διάφορες επιφάνειες
  • να διαπιστώνουν αλλαγές στο σχήμα των αντικειμένων της καθημερινής ζωής όταν τα λυγίζουμε, τα τεντώνουμε ή τα πιέζουμε

   Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τσακτσίρα Παρασκευή, ΠΕ70  

 • Μέτρα τις κουκκίδες – Οι δυαδικοί αριθμοί, 2023

  Μέτρα τις κουκκίδες – Οι δυαδικοί αριθμοί, 2023Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα "ΤΠΕ και Πληροφορική", οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' και Γ' τάξης (σχ. έτος 2022-2023) του Σχολείου μας ήρθαν σε επαφή με την έννοια του δυαδικού ψηφίου (bit) μέσα από την πρώτη δραστηριότητα «Μέτρα τις κουκκίδες – Οι δυαδικοί αριθμοί» του βιβλίου με τίτλο «Computer Science Unplugged» Σκοπός της παρέμβασης ήταν οι μαθητές/τριες να αναγνωρίζουν ότι οι υπολογιστές αναπαριστούν και μεταφέρουν τα δεδομένα σαν σειρές από 0 και 1. Πώς επομένως μπορούμε να αναπαραστήσουμε αριθμούς και λέξεις χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα δύο σύμβολα;

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

 • Θετικά και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, Τάξη ΣΤ', 2023

  Θετικά και Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο, Τάξη ΣΤ', 2023Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ' τάξης παρακολούθησαν την Παρουσίαση για θετικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και στη συνέχεια δημιούργησαν συνεργατικά σελίδες στο Google Jamboard με θέμα: "Ποια είναι τα θετικά του Διαδικτύου και ποιοι οι πιθανοί κίνδυνοι;"

  "Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο"

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

 • Προγραμματίζω με το ScratchJr, 2022-2023

  Προγραμματίζω με το ScratchJr, 2022-2023Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του νέου προγράμματος σπουδών για το μάθημα "ΤΠΕ και Πληροφορική", οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α', Β', Γ' τάξεων (σχ. έτος 2022-2023) ήρθαν σε επαφή με το απλό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού ScratchJr και χρησιμοποίησαν εντολές με πλακίδια συμβόλων για να υλοποιήσουν παιγνιώδεις δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων κίνησης και δημιουργικής έκφρασης. Εξοικειώθηκαν με εντολές κίνησης, εμφάνισης, χειρισμού συμβάντων, αλληλεπίδρασης χαρακτήρων, μετάδοσης μηνυμάτων, έμαθαν να επιλέγουν την κατάλληλη δομή (ακολουθίας, επανάληψης με καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων), ενώ πειραματίστηκαν με τον έλεγχο και τη διόρθωση των προγράμματων τους.

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

 • Οι μαθητές της Ε' και το Διαδίκτυο, 2022

  Οι μαθητές της Ε' και το Διαδίκτυο, 2022Οι μαθητές/τριες της Ε' τάξης (Σχ. Έτος 2022-2023), σε ομάδες των 2 ατόμων, αποτύπωσαν σε χαρτί πως αντιλαμβάνονται τη λέξη Διαδίκτυο (Internet)και παρουσίασαν τα έργα τους στην ολομέλεια. Οι μαθητές/τριες ερμηνεύουν το Διαδίκτυο κυρίως με βάση τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που προσφέρει, ενώ δεν το αναπαριστούν σαν μέσο και αποτέλεσμα σύνδεσης υπολογιστών και δικτύων. Κυρίως αποτύπωσαν:

  • τις συσκευές που κυρίως χρησιμοποιούν για να "σερφάρουν" στο Διαδίκτυο, όπως tablet ή iPad και κινητά τηλέφωνα
  • την ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • τις εφαρμογές και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν

  Στη συνέχεια, για να έχουν μια πρώτη επαφή με το τι είναι δίκτυο, τι είναι Διαδίκτυο και ποιος είναι ο ρόλος των εξυπηρετητών στη λειτουργία του Διαδικτύου, παρακολούθησαν τα βίντεο: Τι είναι το δίκτυο και το ΔιαδίκτυοΜε Απλά Λόγια: Πώς δουλεύει το InternetHow the Internet Works in 5 Minutes.

  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86)  

Κύλιση στην Αρχή