1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
colors

Συνεργασία με Γονείς

Το σχολείο δίδει ιδιαίτερη σημασία στη γνωριμία, στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης και γενικά στη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς την οποία και επιτυγχάνει:

 • Με γενική ενημέρωση των γονέων στην αρχή της σχολικής χρονιάς για τους μαθησιακούς στόχους της αντίστοιχης τάξης καθώς και τον τρόπο υλοποίησής τους στο σπίτι και το σχολείο.
 • Διατίθεται μια ώρα εβδομαδιαίως απ' τον κάθε διδάσκοντα για τρέχοντα θέματα.
 • Στο τέλος κάθε τριμήνου πραγματοποιείται συνάντηση κατ' ιδίαν με κάθε γονιό και συζητούνται λεπτομερώς, τόσο η πρόοδος, όσο και η συμπεριφορά και η όλη παρουσία του παιδιού.

  

parents support group 

Το Σχολείο μας πρόκειται να πραγματοποιήσει ομάδες γονέων με στόχο τη στήριξη του γονεϊκού ρόλου, τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια, καθώς και τη λειτουργική διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» και θα υποστηριχθεί από τον καθηγητή του Τμήματος Νηπιαγωγών, κ. Β. Κούτρα. 

Στις ομάδες αυτές δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους γονείς να εκφράσουν τη γνώμη, την εμπειρία και τους προβληματισμούς τους, να μοιραστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο μεγάλωμα των παιδιών τους και να ανταλλάξουν απόψεις.

Ενδεικτικά θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Οι ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του παιδιού και των γονέων.
 • Η αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.
 • Κανόνες και όρια στην οικογένεια.
 • Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού.
 • Ο ρόλος της οικογένειας στη σχολική ζωή του παιδιού.

Οι ομάδες θα ολοκληρωθούν σε επτά (7) δίωρες συναντήσεις (μία συνάντηση την εβδομάδα). Στις συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν 15-20 άτομα. Οι ομάδες γονέων θα γίνονται κάθε Δευτέρα και ώρα 6-8 μ.μ. (Έναρξη: Δευτέρα, 6/03/2023). (Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα θα συζητηθούν τη Δευτέρα, 6/03/.) 

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο.

 

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ζάρρα - Φλούδα Μαρία

 

 

 

  

parents support group 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 30/11/2022 θα υπηρετεί στο σχολείο μας η ψυχολόγος κα Βασιλική Μάντη. Η ψυχολόγος έχει διορισθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/βάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.

Αναφορικά με το ρόλο του/της σχολικού/ής ψυχολόγου επισημαίνονται τα εξής: έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο που αφορά πολλούς τομείς παροχής ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο/Η σχολικός/ή ψυχολόγος υποστηρίζει με συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τους/τις μαθητές/τριες, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς καθώς και όλη τη σχολική κοινότητα με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής πορείας, την προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών και τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς και υποστηρικτικού κλίματος, που ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Οι συνηθέστεροι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται είναι οι εξής:

 • Ψυχολογική και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των μαθητών.
 • Παρεμβάσεις: Ο/Η σχολικός/ή ψυχολόγος αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή, το συντονισμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ποικίλα επίπεδα και αφορούν σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών (μαθησιακός τομέας, τομέας ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείριση κρίσεων και συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης).
 • Διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς
 • Συμβουλευτική (ατομική & ομαδική)
 • Ενίσχυση συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
 • Συνεργασία με φορείς της κοινότητας και άλλες υπηρεσίες.

Υπογραμμίζεται ότι η εφαρμογή ατομικών προγραμμάτων και η παρατήρηση στην τάξη που αφορά συγκεκριμένο/η μαθητή/μαθήτρια προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα.

Επιπλέον, (1) οι ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής με μαθητές/τριες θα πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση/ενημέρωση της Διευθύντριας του σχολείου, (2) σε περίπτωση που οι γονείς χρειάζονται συμβουλευτική και υποστήριξη στο γονεϊκό τους έργο δύνανται να ζητήσουν, μέσω της σχολικής διεύθυνσης, συνάντηση με τη σχολική ψυχολόγο. Τέλος, τονίζεται πως τηρείται πλήρης εχεμύθεια σχετικά με πληροφορίες που πρόκειται να αντληθούν κατά τη διεξαγωγή των συνεδριών, στο πλαίσιο της διαφύλαξης απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.

Η ψυχολόγος θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη.

 

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ζάρρα - Φλούδα Μαρία

 

 

 

  

parents support group 

Το Σχολείο μας πρόκειται να πραγματοποιήσει ομάδες γονέων με στόχο τη στήριξη του γονεϊκού ρόλου, τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια καθώς και τη λειτουργική διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία». Στις ομάδες αυτές δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στους γονείς να εκφράσουν τη γνώμη, την εμπειρία και τους προβληματισμούς τους, να μοιραστούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο μεγάλωμα των παιδιών τους και να ανταλλάξουν απόψεις.

Ενδεικτικά θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Οι ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του παιδιού και των γονέων.
 • Η αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια.
 • Κανόνες και όρια στην οικογένεια.
 • Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού.
 • Ο ρόλος της οικογένειας στη σχολική ζωή του παιδιού.

Οι ομάδες θα ολοκληρωθούν σε έξι (6) δίωρες συναντήσεις (μία συνάντηση την εβδομάδα). Στις συναντήσεις μπορούν να συμμετέχουν 10-15 άτομα. Οι ομάδες γονέων θα γίνονται κάθε Τετάρτη και ώρα 6-8 μ.μ. (Έναρξη: Τετάρτη, 4/05/2022). H συμμετοχή είναι δωρεάν. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας το αντίστοιχο έντυπο.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η χρήση μάσκας και η επίδειξη: α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σε ισχύ. β) πιστοποιητικού νόσησης σε ισχύ.

 

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ζάρρα - Φλούδα Μαρία

 

 

 

  

parents support group 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 19/01/2022 υπηρετεί στο σχολείο μας η ψυχολόγος κα Σπυριδούλα Τραχανά. Η ψυχολόγος έχει διορισθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη σχολικών μονάδων Π/θμιας και Δ/βάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19.

Αναφορικά με το ρόλο του/της σχολικού/ής ψυχολόγου επισημαίνονται τα εξής: έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο που αφορά πολλούς τομείς παροχής ψυχολογικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο/Η σχολικός/ή ψυχολόγος υποστηρίζει με συστηματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τους/τις μαθητές/τριες, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς καθώς και όλη τη σχολική κοινότητα με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής πορείας, την προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών και τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς και υποστηρικτικού κλίματος, που ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Οι συνηθέστεροι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται είναι οι εξής:

 • Ψυχολογική και ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των μαθητών.
 • Παρεμβάσεις: Ο/Η σχολικός/ή ψυχολόγος αναλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή, το συντονισμό και την αξιολόγηση παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται σε ποικίλα επίπεδα και αφορούν σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης των παιδιών (μαθησιακός τομέας, τομέας ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, διαχείριση κρίσεων και συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης, προγράμματα μαθησιακής υποστήριξης, προγράμματα διαχείρισης κρίσεων).
 • Διαλεκτική ψυχολογική συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς και σε γονείς
 • Συμβουλευτική (ατομική & ομαδική)
 • Ενίσχυση συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
 • Συνεργασία με φορείς της κοινότητας και άλλες υπηρεσίες.

Υπογραμμίζεται ότι η εφαρμογή ατομικών προγραμμάτων και η παρατήρηση στην τάξη που αφορά συγκεκριμένο/η μαθητή/μαθήτρια προϋποθέτει την έγγραφη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι γονείς χρειάζονται συμβουλευτική και υποστήριξη στο γονεϊκό τους έργο δύνανται να ζητήσουν, μέσω της σχολικής διεύθυνσης, συνάντηση με τη σχολική ψυχολόγο.

Η ψυχολόγος θα βρίσκεται στο σχολείο μας κάθε Τετάρτη.

 

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ζάρρα - Φλούδα Μαρία

 

 

 

  

parents support group 

Το Σχολείο μας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» πρόκειται να ξεκινήσει τις βιωματικές ομάδες γονέων. Οι συναντήσεις έχουν στόχο τη στήριξη του γονεϊκού  ρόλου, τη βελτίωση της επικοινωνίας στην οικογένεια και τη λειτουργική διαχείριση των σχέσεων με τα παιδιά.

Αναλυτικότερα οι μέρες και ώρες λειτουργίας τους:

  • Δευτέρα, 12, 19 & 26/11/2018 και ώρα 5.30 μ.μ. - 7.00 μ.μ.
  • Δευτέρα, 3, 10 & 17/12/2018 και ώρα 5.30 μ.μ. - 7.00 μ.μ.

 

Με εκτίμηση

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Ζάρρα - Φλούδα Μαρία

 

 

 

 Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία»

 

internet-safety.sch.gr

 

saferinternet.gr

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 

Μικρός Αναγνώστης

Κύλιση στην Αρχή