1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
colors

Από τα Πρότυπα στα Πειραματικά?

Τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι η μετεξέλιξη των πρώην Πρότυπων Δημοτικών Σχολείων της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Η ιστορία των πρότυπων δημοτικών σχολείων στην πόλη των Ιωαννίνων αρχίζει σχεδόν αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Τα πρώτα, χρονικά, πρότυπα δημοτικά σχολεία στην πόλη των Ιωαννίνων ιδρύθηκαν και λειτούργησαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 13-11-1914 (ΦΕΚ. 334/18-11-1914) με σκοπό την πρακτική άσκηση των σπουδαστών του νεοϊδρυθέντος, λίγους μήνες νωρίτερα, με Βασιλικό Διάταγμα Β.Δ. 381/26-8-1914 και τον επικυρωτικό νόμο 381/19-11-1914 Διδασκαλείου Ιωαννίνων. Πρόκειται για ένα 3/τάξιο (3/θέσιο) πρότυπο δημοτικό σχολείο και ένα 1/τάξιο (1/θέσιο) πρότυπο δημοτικό σχολείο. Με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκαν πρότυπα δημοτικά σχολεία και σε άλλα Διδασκαλεία της χώρας. Λίγο αργότερα με το Βασιλικό Διάταγμα της 5-8-1916 το 3/τάξιο πρότυπο δημοτικό σχολείο μετατρέπεται σε 4/τάξιο (4/θέσιο).

Τα δύο αυτά πρότυπα δημοτικά σχολεία εξυπηρέτησαν την πρακτική άσκηση και των σπουδαστών του Τριτάξιου Διδασκαλείου Ιωαννίνων, που λειτούργησε από το 1916 έως το 1926, καθώς και του Πεντατάξιου Διδασκαλείου Ιωαννίνων, που λειτούργησε από το 1926 έως και το 1936. Στεγάστηκαν στο κτήριο του Διδασκαλείου στην τέρμα της οδού Μιχαήλ Αγγέλου.

Από το 1934 μέχρι και το 1982 λειτούργησε για την εκπαίδευση δασκάλων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση η Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, η οποία ιδρύθηκε με το Νόμο 5802 του 1933 (ΦΕΚ. 286/29-9-1933) «Περί Ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών». Κατά το μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργίας της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με βάση τις διατάξεις των νόμων Ν. 5802/1933, του Ν.Δ. 953/1937, του Ν.Δ. 3970/1959, του Αν. Ν. 129/1967, του Ν.Δ. 842/1971,του Ν. 309/1976 και του Π.Δ. 483/1977, τα πρότυπα δημοτικά σχολεία της Ακαδημίας για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών της λειτούργησαν με την ακόλουθη οργανικότητα :

  • Από το 1934-1939 λειτούργησαν ένα εξατάξιο (6/θέσιο) και ένα μονοτάξιο (1/θέσιο) πρότυπο δημοτικό σχολείο.
  • Από το 1939-1972 λειτούργησαν ένα εξατάξιο (6/θέσιο), ένα τετρατάξιο (4/θέσιο) και δύο μονοτάξια (1/θέσια) πρότυπα δημοτικά σχολεία.
  • Από το 1972-1982 λειτούργησαν δύο εξαθέσια, ένα τριθέσιο, ένα μονοθέσιο και ένα διθέσιο ειδικό σχολείο.
  • Από το σχολικό έτος 1938-1939, που η Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία μεταστεγάστηκε στο νεόκτιστο, τότε, κτήριο της οδού Δωδώνης, μεταστεγάστηκαν και τα πρότυπα δημοτικά σχολεία στο κτήριο αυτό, όπου και λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Στα πρότυπα δημοτικά σχολεία δίδαξαν αξιόλογοι δάσκαλοι, σημαντικά ονόματα της πόλης των Ιωαννίνων, έμαθαν γράμματα χιλιάδες μαθητές και εκπαιδεύτηκε ένα πολύ μεγάλος αριθμός δασκάλων, από τους οποίους πολλοί υπηρετούν ακόμα και σήμερα στα δημοτικά σχολεία της χώρας.

Τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Με νόμο Ν. 1566/1985 καταργήθηκαν τα ιστορικά πρότυπα δημοτικά σχολεία. Τα υπαγόμενα στις πρώην Παιδαγωγικές Ακαδημίες πρότυπα δημοτικά σχολεία μετονομάστηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν. 1566/1985 σε πειραματικά δημοτικά σχολεία και με αυτή τη μορφή εξακολούθησαν να λειτουργούν σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 111 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ. 101 Α΄). Η λειτουργία τους για το μετέπειτα διάστημα και μέχρι την υπαγωγή τους στα Παιδαγωγικά Τμήματα δεν διέφερε ουσιαστικά από εκείνη των άλλων κανονικών σχολείων.

Αυτή την περίοδο λειτουργούν τρία πειραματικά δημοτικά σχολεία στο χώρο της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα λειτουργούν το 1ο 6/θέσιο Πειραματικό, το 2ο 6/θέσιο Πειραματικό και το 3/θέσιο Πειραματικό. Το μονοθέσιο πρότυπο έπαψε να λειτουργεί, αφού εξέλιπε ο λόγος ύπαρξής του, που ήταν η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στον συγκεκριμένο τύπο σχολείου. Από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90 περίπου έπαψε να λειτουργεί ουσιαστικά και το 3/θέσιο.

Τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Από το 1995 με την υπ? αριθμόν Φ 27/148/Γ7/160 υπουργική απόφαση «Περί οργάνωσης, λειτουργίας και υπαγωγής πειραματικών σχολείων πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημ. Εκπ/σης και Νηπιαγωγών των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ. 96Β΄ /14-2-1995) τα Πειραματικά Σχολεία της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων εντάχθηκαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο έχει την ευθύνη και την εποπτεία για το παιδαγωγικό και επιμορφωτικό μέρος της λειτουργίας τους. Σκοπός της λειτουργίας τους είναι η προαγωγή της ψυχοπαιδαγωγικής και εκπαιδευτικής έρευνας και η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού της ευρύτερης περιοχής.

Την περίοδο αυτή λειτούργησαν δύο εξαθέσια δημοτικά σχολεία και ένα ειδικό δημοτικό σχολείο, ενταγμένα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 1ο 6/θεσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το 2ο 6/θεσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα τρία αυτά σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν και σήμερα στον ίδιο χώρο που λειτουργούσαν από την ίδρυση της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας τα πρότυπα δημοτικά σχολεία. Πρόκειται για το παλιό κτήριο της πρώην Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας των Αγαθοεργών Καταστημάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων, το οποίο παραχωρήθηκε για τις ανάγκες της εκπαίδευσης.

Τα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία

Με την 122084/Δ4/25-10-2011 υπουργική απόφαση, η οποία έλαβε υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
  • Την αριθμ. 91327/Δ2/09-08-2011 Υπ. Απόφαση (Εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης και καθορισμού των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση των σχολικών μονάδων για τον ορισμό τους ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία).
  • Την αριθμ. 91343/Δ2/09-08-2011 Υπ. Απόφαση (Καθορισμός περιεχομένου προϋποθέσεων και διαδικασίας σύνδεσης των σχολικών μονάδων Π.Π.Σ. με φορείς)
  • Την αριθμ. 97429/Δ4/30-08-2011 Εγκύκλιο (Αναλυτική μοριοδότηση πειραματικών σχολείων)
  • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

το σχολείο χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο Πειραματικό. Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο καθορίζεται η διοικητική υπαγωγή του σχολείου απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, ενώ ο ρόλος της παιδαγωγικής και επιστημονικής εποπτείας ανατίθεται στη νεοσύστατη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Παράλληλα, συγκροτείται Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ) το οποίο έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργεία των Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων της πόλης.

Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ζωσιμαίας Σχολής

Με το ΦΕΚ 3646/31-12-2014, τεύχος Β', το χαρακτηριζόμενο ως Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, θα λειτουργήσει ως ενιαία σχολική μονάδα με το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής και με τα 1ο και 2ο Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά ΣΧολεία Ιωαννίνων, με την επωνυμία Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο Ζωσιμαίας Σχολής.

Κύλιση στην Αρχή