Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
colors

Όμιλος Ρομποτικής

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ομίλου Ρομποτικής 2022-2023 (Τάξη Δ'), δημιoύργησαν και προγραμμάτισαν ρομποτικές κατασκευές με το Lego WeDo 1.0, ακολουθώντας κατάλληλες οδηγίες. Πειραματίστηκαν με μικρά και μεγάλα γρανάζια με δόντια, με λοξά δόντια ή κοχλίες, καθώς και με τροχαλίες και ιμάντες. Παρατήρησαν ότι βάζοντας δύο γρανάζια στη σειρά αντιστρέφουμε τη φορά περιστροφής, ενώ βάζοντας ένα γρανάζι ανάμεσα σε δύο άλλα πετυχαίνουμε να κρατήσουμε την ίδια φορά περιστροφής ανάμεσα στο πρώτο γρανάζι και στο τρίτο. Επιπλέον για το κοχλιωτό γρανάζι είδαν ότι μπορεί να γυρίσει το κλασικό γρανάζι αλλά το αντίθετο είναι αδύνατο, επομένως το κοχλιωτό γρανάζι είναι πάντα αυτό που δίνει την κίνηση. Τα γρανάζια επομένως είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που μπορεί να μεταδώσει κίνηση από ένα σημείο σε κάποιο άλλο μιας κατασκευής, με αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της ταχύτητας, γιατί όταν ένα γρανάζι μεγάλο συνδεθεί με ένα μικρότερο με λιγότερα δόντια, η ταχύτητα με την οποία θα κινηθεί το δεύτερο θα είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του πρώτου μεγάλου γραναζιού. Σε περίπτωση αντίθετης σύνδεσης, (όπου το μικρό οδηγεί το μεγάλο) έχουμε το αντίστροφο αποτέλεσμα  Επίσης πειραματίστηκαν με τροχαλίες και ιμάντες που χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν την κίνηση από έναν άξονα σε έναν άλλο, όπως στο ποδήλατο. Ο ιμάντας μπορεί να διατηρεί ή να αλλάζει τη φορά κίνησης, ανάλογα το πως τοποθετείται. 

Οι μαθητές ανέπτυξαν πολύ σημαντικές δεξιότητες/ικανότητες όπως ορθολογική σκέψη, δημιουργικότητα και φαντασία, δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργητική συμμετοχή, αντίληψη/παρατηρητικότητα, ερευνητικό πνεύμα, αρέσκεια για μάθηση και προσαρμοστικότητα στην αλλαγή, καθώς και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησής τους.

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Νικολού Αγγελική (ΠΕ86) 


Κύλιση στην Αρχή