Συνέντευξη με το δήμαρχο της πόλης μας, 2015Ευχαριστούμε τον δήμαρχο κ. Θωμά Μπέγκα για την θετική ανταπόκριση στο αίτημα των μαθητών της ΣΤ' τάξης (Σχ. έτος 2014-2015) να παραχωρήσει συνέντευξη, καθώς και για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσε αναφορικά με την λειτουργία του Δήμου Ιωαννιτών.

Στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάχτηκε η ενότητα: Οργάνωση κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η  διδασκαλία της εν λόγω ενότητας έχει στόχο να καταστήσει τους μαθητές ικανούς:

 


  • Να γνωρίσουν τον τρόπο οργάνωσης των δήμων και κοινοτήτων και τον τρόπο διοίκησης τους.
  • Να γνωρίσουν τον ρόλο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και τη συμβολή τους στον πρόοδο και την ευημερία των δημοτών.
  • Να κατανοήσουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και την αξία της αρχής της πλειοψηφίας.

 Στα πλαίσια επίτευξης των ανωτέρω στόχων οι μαθητές ανέπτυξαν τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Συζήτησαν τα παραπάνω θέματα και μέσα από παιχνίδια ρόλων, προσέγγισαν βιωματικά τον ρόλο του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Στη συνέχεια αποφάσισαν να ζητήσουν από τον δήμαρχο της πόλης μας κ. Θωμά Μπέγκα να τους παραχωρήσει συνέντευξη, θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου μας.
  • Με την ενεργητική συμμετοχή όλων των μαθητών και με διάλογο έγινε η επιλογή των ερωτήσεων της συνέντευξη (προσωπικές και ερωτήσεις σε σχέση με τη λειτουργία του Δήμου).

(Τα πρόσωπα των μαθητών εμφανίζονται με γονική συγκατάθεση)

Ο ρόλος της δημοσιογράφου ανατέθηκε στην μαθήτρια Ειρήνη Α., ενώ τη βιντεοσκόπηση της συνέντευξης ανέλαβε η μαθήτρια Αθηνά Κ. Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την άμεση και ουσιαστική εμπέδωση των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές της Στ΄ Τάξης του 1ου ΠΠΣ Ιωαννίνων
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κύρκου Βερονίκη

Κύλιση στην Αρχή