1η Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων, 2023-2024

Tην Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 6.00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η 1η Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων και Κηδεμόνων στην αίθουσα της Ε' τάξης του Σχολείου μας. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνάντηση είναι:

  • Προγραμματισμός- Στόχοι τρέχουσας διδακτικής χρονιάς -Τρόποι προσέγγισης
  • Εργασίες για το σπίτι.
  • Εργαστήρια Δεξιοτήτων - Δράσεις της τάξης
  • Όμιλος: Σχολική Εφημερίδα
  • Λειτουργία ολοήμερων τμημάτων.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τσακτσίρα Παρασκευή, ΠΕ70 


Κύλιση στην Αρχή