Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
colors

Όμιλος «Γεωμετρία & Τέχνη», 2022-2023

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, έγινε η παρουσίαση του Ομίλου «Η Γεωμετρία μέσα από την Τέχνη». Οι μαθητές ως μικροί γεωμέτρες-ζωγράφοι ασχολήθηκαν με το πυθαγόρειο θεώρημα, τους ομόκεντρους κύκλους, τα ειδη των τριγώνων, τα ειδη της ευθείας, τη συμμετρία και το αριθμό φ, που αποκαλείται χρυσή τομή, χρυσός λόγος ή απλώς χρυσός αριθμός.

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσιούρη Ελευθερία (ΠΕ70)

 


Κύλιση στην Αρχή