μενού
1ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων
colors
 • Έντυπο συμφωνίας συνεργασίας
 • Ημερομηνίες υποβολής σχετικών αιτημάτων και κατάθεσή τους στη Διεύθυνση των ΠΔΣ Ιωαννίνων
 • Έντυπο συμπλήρωσης αίτησης
 • Νόμος 3966/2011, παράγραφος 2γ, άρθρο 41

 

Προαπαιτούμενα:

 • Ενημέρωση - συνεργασία με γονείς / απαιτούμενη σχετική έγκριση γονέων
 • Σε περίπτωση εμπλοκής εκπαιδευτικών να υπάρξει σύμφωνη γνώμη τους
 • Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων, ώστε να αναρτούνται στην ιστοσελίδα των ΠΔΣ
 • Να μη λειτουργήσει επιβαρυντικά στην εύρυθμη λειτουργία των ΠΔΣ

 

 • Αίτημα σύναψης συμφωνίας υποβάλλει είτε το ΕΠΕΣ προς το Τμήμα ή τη Σχολή ή το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ είτε το Τμήμα προς το ΕΠΕΣ.
 • Στη συμφωνία καθορίζονται οι τομείς συνεργασίας (το Τμήμα/Σχολή αποτελεί τη βασική μονάδα συνεργασίας).
  •  πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος
  • επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
  • εκπαιδευτική έρευνα πεδίου στο επίπεδο του σχολείου
  • υποστήριξη των ομίλων αριστείας που λειτουργούν στο σχολείο
 • Δεν υπάρχει περιορισμός συνεργασιών των  Π&ΠΣ με Τμήματα/Σχολές, με την προϋπόθεση ότι τα δύο μέρη μπορούν να ανταποκριθούν στους όρους της συμφωνίας.
 • Το ΕΠΕΣ και οι αρμόδιες πανεπιστημιακές αρχές συνεργάζονται και διαμορφώνουν ένα αναλυτικό κείμενο συνεργασίας στο οποίο καταγράφονται οι υποχρεώσεις, οι ρόλοι και αρμοδιότητες των δύο πλευρών καθώς και το σύστημα διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού αποτελέσματος της συνεργασίας.
 • Η συμφωνία συνεργασίας και το αναλυτικό κείμενο που τη συνοδεύει υποβάλλονται στη ΔΕΠΠΣ.

Περισσότερα...

Το εναλλακτικό εργαστήριο "Διδακτικής Αυτογνωσίας" υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων στις αρχές Σεπτεμβρίου 2016, με εμψυχωτή εργαστηρίου τον Δρ. Ιωάννη Φύκαρη, Επίκουρο Καθηγητή του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρο ΕΠΕΣ των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Ιωαννίνων. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του εργαστηρίου "Αυτοπροσδιορισμός της διδακτικής ικανότητας του εκπαιδευτικού" ή "Η Διδακτική Αυτογνωσία του εκπαιδευτικού" εδώ.

 

 

Οι φοιτητές του Εργαστηρίου Μουσικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα πλαίσιο του μαθήματος Μουσικής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων ΖΠΑ θα πραγματοποιήσουν μουσικές διδασκαλίες με θέμα Μουσική και Διαθεματικότητα στις τάξεις Α΄ έως Στ΄ Δημοτικού, την Τετάρτη 20-04-2016. Οι συγκεκριμένες διδασκαλίες έχουν τους παρακάτω στόχους:

 

 • Χρήση της μουσικής στη διδασκαλία άλλων γνωστικών αντικειμένων
 • Διδασκαλία βασικών μορφών μουσικής έκφρασης (φωνή, σώμα, μουσικά όργανα) μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες
 • Επένδυση ποιητικού ή πεζού λόγου με μουσική
 • Σχέση μουσικής και κίνησης. Κατανόηση των κοινών τους στοιχείων
 • Γνωριμία με τη μουσική άλλων πολιτισμών
 • Ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης μέσω της βιωματικής προσέγγισης των μουσικών μορφών.

 

 

Δρ. Ειρήνη Νικολάου

Μαρία Ζάρρα Φλούδα

Μέλος ΕΕΠ Π.Τ.Δ.Ε.

Διευθύντρια
1ου Πειραματικού Δημοτικού
Σχολείου Ιωαννίνων, Ζ.Π.Α.

 

 

Σκοπός

 • Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη των διδακτικών και ευρύτερων επαγγελματικών δεξιοτήτων του ασκούμενου, μέσα από ευκαιρίες παρατήρησης, καθοδηγούμενου σχεδιασμού, εποπτευόμενης δοκιμής και αναστοχασμού.
 • Κύριο αντικείμενο της άσκησης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που έχουν άμεση εφαρμογή στα καθήκοντα που ο ασκούμενος θα κληθεί να αναλάβει, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, η άσκηση αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν στη διδακτική μαθημάτων της ειδικότητας του ασκούμενου και την εξοικείωση με τις διοικητικές πτυχές της λειτουργίας του σχολείου.
 • Συμπληρωματικά ως προς το κύριο αντικείμενο, παρέχεται η ευκαιρία άσκησης και σε άλλα αντικείμενα που αφορούν τη σχολική ζωή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από το φοιτητή και τον ακαδημαϊκό του επιβλέποντα. Επί παραδείγματι, φοιτητές Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης δύνανται να αναλαμβάνουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διδασκαλία Τεχνολογίας και Πληροφορικής, Ξένων Γλωσσών ή Θεατρικής Αγωγής, με σκοπό την καλλιέργεια διαθεματικού πνεύματος. Στις περιπτώσεις αυτές, η ενασχόληση με συμπληρωματικά αντικείμενα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% του συνολικού αντικειμένου άσκησης.
 • Η άσκηση υλοποιείται αποκλειστικά στο χώρο του Σχολείου ή σε χώρους που επισκέπτεται το Σχολείο, αποκλειόμενης ρητά της διάθεσης του ασκούμενου σε άλλες υπηρεσίες.

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή