μενού
Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
colors

Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων

Σύμφωνα με τον ν. 3966/2011λειτουργεί ο θεσμός των Ομίλων στα δύο Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ιωαννίνων.

Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία των Ομίλων αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε διάφορους γνωστικούς τομείς όπως τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Φιλαναγνωσία, το Περιβάλλον, τους Παραδοσιακούς χορούς κ.λπ. Στη διάρκεια λειτουργίας τους προγραμματίζονται επισκέψεις σε χώρους επιστήμης, καθώς και διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις.

Στους Ομίλους έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν μαθητές από όλα τα σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων. Οι συναντήσεις ξεκινούν στις αρχές Νοεμβρίου, υλοποιούνται μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, και συνεχίζονται έως το τέλος της σχολικής χρονιάς. Κάθε όμιλος φιλοξενεί από 11 έως 20 μαθητές, οι οποίοι με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης λαμβάνουν και τη σχετική βεβαίωση.

Ανακοινώσεις

 

Στο 1ο και 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Ιωαννίνων, για το Σχ. έτος 2018-2019, θα λειτουργήσουν οι πιο κάτω όμιλοι:

 • Όμιλος δημιουργικής έκφρασης & ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων «Λογο - παιχνιδίσματα», Τάξεις Α', B' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Παραδοσιακών Χορών, Τάξεις B', Γ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Εικαστικών «Εικαστικό Εργαστήρι», Τάξη Γ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος «Εργαστήριο Φιλοσοφικής σκέψης», Τάξη Δ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Πληροφορικής «Παίζω και προγραμματίζω», Τάξεις Δ', Ε΄ & ΣΤ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Φυσικής «Η Φυσική αλλιώς …», Τάξη Ε΄-1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Γλώσσας –Μαθηματικών «Εύ Γυμνάζεσθαι», Τάξη ΣΤ’ - 1ο ΠΔΣ

 • Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας «Les enfantastiques du Club de FLE»,  Τάξεις E', ΣΤ'  - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Αγγλικών «Μαθαίνω Αγγλικά με τραγούδι και παιχνίδι», Τάξεις Α΄& Β ΄ – 2ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος «Θεατρικό παιχνίδι με τις ιστορίες του Τζιάνι Ροντάρι», Τάξη Γ’ - 2o ΠΔΣ

 • Όμιλος Εικαστικών «Τέχνη &Εκπαίδευση», Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ

 • Όμιλος Παραδοσιακών χορών «Παραδοσιακοί και Λαϊκοί Χοροί του τόπου μας», Τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος «Δημιουργική γραφή… με μολύβι και χαρτί», Τάξη Ε' - 2o  ΠΔΣ.

 • Όμιλος Μαθηματικών «Ποιος τη λύση θα βρει…πρώτος να φτάσει στην κορυφή», Τάξη ΣΤ' - 2o  ΠΔΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, είναι η 22 Οκτωβρίου 2018.

Οι Όμιλοι θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα.

Την αντίστοιχη αίτηση και τις ώρες λειτουργίας των Ομίλων θα τα βρείτε εδώ.

 

 

 

Στο 1ο και 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Ιωαννίνων, για το Σχ. έτος 2017-2018, θα λειτουργήσουν οι πιο κάτω όμιλοι:

 • Όμιλος κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης «Ο κύκλος των φίλων», Τάξεις Α', B' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Παραδοσιακών Χορών, Τάξεις B', Γ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Εικαστικών «Εικαστικό Εργαστήρι», Τάξη Δ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Δημοσιογραφίας «Η 1οΤυπία», Τάξη Ε' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Πληροφορικής «Παίζω και προγραμματίζω», Τάξεις Ε΄ & ΣΤ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας «Λογοτεχνία και πολιτισμός»,  Τάξεις E', ΣΤ'  - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Αγγλικών «Μαθαίνω Αγγλικά με τραγούδι και παιχνίδι», Τάξεις Α΄& Β ΄ – 2ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος «Πρώτη επαφή με τη λογοτεχνία», Τάξεις Α΄& Β ΄ – 2ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Εικαστικών «Εικαστικό Εργαστήρι», Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ

 • Όμιλος Παραδοσιακών χορών «Παραδοσιακοί και Λαϊκοί Χοροί του τόπου μας», Τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος Φυσικής «Μαγικά Φυσικά», Τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ ΄ - 2o  ΠΔΣ.

 • Όμιλος Μαθηματικών «Μαθη...μαγικά», Τάξη ΣΤ' - 2o  ΠΔΣ.

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, είναι η 6η Νοεμβρίου 2017. Οι Όμιλοι θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους από 20 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Την αντίστοιχη αίτηση και τις ώρες λειτουργίας των Ομίλων θα τα βρείτε εδώ.

 

 

Στο 1ο και 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Ιωαννίνων, για το Σχ. έτος 2016-2017, θα λειτουργήσουν οι πιο κάτω όμιλοι:

 • Όμιλος Δημιουργικής Έκφρασης «Ταξιδεύοντας», Τάξη Α' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Παραδοσιακών Χορών, Τάξεις Α' & Β' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Εικαστικών «Τεχνοτροπώντας με έργα», Τάξη Γ' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Δημοσιογραφίας «Η 1οΤυπία», Τάξεις Δ' & Ε' - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Πληροφορικής «Προγραμματίζουμε παιχνίδια!», Τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ' - 1ο ΠΔΣ

 • Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας «Ενίσχυση Γλωσσομάθειας», Τάξη ΣΤ΄ - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας «Ενίσχυση Γλωσσομάθειας»,  Τάξη ΣΤ'  - 1ο ΠΔΣ.

 • Όμιλος Λογοτεχνίας «Δημιουργικής γραφής συνέχεια?», Τάξη Δ΄ - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος «Ομαλή Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», τάξη ΣΤ'- 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος Δημιουργικής Γραφής «Πολυτροπικά κείμενα-Ψηφιακές Δημιουργίες», Τάξεις Ε' & ΣΤ' - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος Εικαστικών «Πολιτισμός και Τέχνη», Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος Παραδοσιακών χορών «Παραδοσιακοί και Λαϊκοί Χοροί του τόπου μας», Τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος Αγγλικών «Ενίσχυση Γλωσσομάθειας», Τάξεις Β', Γ' - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος Γαλλικών «Ενίσχυση Γλωσσομάθειας», Τάξη Ε', ΣΤ' - 2o ΠΔΣ.

 •  

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, είναι η 14η Νοεμβρίου 2016.

Την αντίστοιχη αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

 

Στο 1ο και 2ο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Ιωαννίνων, για το Σχ. έτος 2015-2016, θα λειτουργήσουν οι πιο κάτω όμιλοι:

 • Όμιλος Δημοσιογραφίας «Η 1οΤυπία», Τάξεις Γ', Δ, και Ε΄  - 1ο ΠΔΣ.
 • Όμιλος Εικαστικών «Τεχνοτροπώντας με έργα», Τάξεις Α΄, Β ΄ ? 1ο ΠΔΣ.
 • Όμιλος Πληροφορικής «Ο κόσμος των πολυμέσων συναντά την ψηφιακή αφήγηση», Τάξεις Δ΄, Ε΄ ? 1ο ΠΔΣ.
 • Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας «Αφύπνιση στη Γαλλική Γλώσσα και τον πολιτισμό ? Au pays des contes et de comptines»,  Τάξεις  Γ΄,  Δ΄ - 1ο και 2ο ΠΔΣ.  
 • Όμιλος Θεατρικού Παιχνιδιού «Ανοίγω τα κουτάκια της ψυχής μου», Τάξη ΣΤ΄ ? 1ο ΠΔΣ.    
 • Όμιλος Λογοτεχνίας «Δημιουργική γραφή και έκφραση μέσω της συναισθηματικής γλώσσας», Τάξεις Γ΄, Δ΄ - 2o ΠΔΣ.
 • Όμιλος Εικαστικών «Περί Τέχνης και Λόγου», Τάξεις: Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ.

 • Όμιλος Συγγραφής και Δημοσιογραφίας, Τάξεις Ε΄, ΣΤ΄ - 2o ΠΔΣ
 • Όμιλος Παραδοσιακών χορών «Παραδοσιακοί και Λαϊκοί Χοροί της πατρίδας μας», Τάξεις  Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄  - 2o ΠΔΣ.
 • Όμιλος Μαθηματικών «Μαθηματική Σκέψη», Τάξη: ΣΤ΄, 2o  ΠΔΣ.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, είναι η 27η Νοεμβρίου 2015.

Την αντίστοιχη αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Στο 1ο και 2ο Πρότυπο Πειραματικό Δημ. Σχολείο Ιωαννίνων, για το Σχ. έτος 2014-2015, θα λειτουργήσουν οι πιο κάτω όμιλοι:

 • Όμιλος «Λογο-χρώματα» Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ τάξεων 1ο Πειραματικό.
 • Όμιλος Δημοσιογραφίας «1οΤυπία» Δ΄, Ε΄ τάξεων 1ο Πειραματικό.
 • Όμιλος Φυσικών Επιστημών «Κατανοώ τους κανόνες της φύσης, χρησιμοποιώντας και δημιουργώντας προσομοιώσεις» Ε΄, Στ΄ τάξεων - 1ο Πειραματικό.
 • Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας «Στη χώρα των παραμυθιών - Au pays des contes» Γ΄, Δ' τάξεων - 1ο & 2ο Πειραματικό.
 • Όμιλος Γαλλικής Γλώσσας «Μαθαίνω τα Γαλλικά διαφορετικά: σχεδιασμός και εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων στο πλαίσιο της Αντεστραμμένης Τάξης - Apprendre le FLE autrement: planification et mise en place de scenarios de communication selon le principe de la Classe Invers?e» Ε΄, ΣΤ' τάξεων - 1ο & 2ο Πειραματικό.
 • Όμιλος «Μαθηματικά και Λογοτεχνία» Β΄, Γ΄ τάξεων 2ο Πειραματικό.
 • Όμιλος «Δημιουργική γραφή, παραγωγή κειμένου και θεατρική δράση» Γ΄, Δ΄ τάξεων ? 2ο Πειραματικό.
 • Όμιλος Λογοτεχνίας «Επαφή με την Ελληνική Λογοτεχνία 19ου και 20ου αιώνα» Ε΄ , ΣΤ΄ τάξεων ? 2ο Πειραματικό.
 • Όμιλος Εικαστικών «Τέχνης Δημιουργήματα», Γ, Δ', Ε' & ΣΤ' τάξεων - 2ο Πειραματικό.
 • Όμιλος «Παραδοσιακών χορών» Α?, Β, Γ΄ & Δ΄ τάξεων 2ο Πειραματικό.
 • Όμιλος Φυσικών Επιστημών «Η Φυσική στην πράξη» Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων ? 2ο Πειραματικό.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικούς ομίλους, είναι η 31η Οκτωβρίου 2014.

Την αντίστοιχη αίτηση θα τη βρείτε εδώ.

Κύλιση στην Αρχή