μενού

 Ο εγωιστής Γίγαντας και τα πρώτα σημάδια της 'Ανοιξης

Ο εγωιστής Γίγαντας και τα πρώτα σημάδια της ?Ανοιξης, 2015

  • προγραμματισμός δραστηριότητας έγινε

  • ανατροπές υπήρξαν
  • οι στόχοι... πραγματοποίηθηκαν

Αυτό που θα παρακολουθήσετε στηρίχθηκε σε υλικό που έφερε μαθητής, υλικό που αναζητήθηκε στο διαδίκτυο, είναι προέκταση μιας ιδέας που έπεσε την προηγούμενη (παρατεταμένο διάλειμμα) και αξιοποιήθηκε με επoικοδομητικό τρόπο...

Περισσότερα...

Ζωντανεύω την αλφαβήτα, 2014-2015

Ζωντανεύω την αλφαβήτα, 2014-2015

  • Σχηματίζω την αλφαβήτα από τα αρχικά γράμματα εικονολέξεων που μου δίνονται

  • Μου δίνουν την αλφαβήτα και ζωγραφίζω ό, τι θέλω που να αρχίζει από τα γραμματάκια της

  • Φτιάχνω το βιβλιαράκι της αλφαβήτας

 

Περισσότερα...

Κολάζ από τον πίνακα της τάξης μας, 2014-2015

Κολάζ με φιγούρες σε αντιστοιχία με τα γράμματα της αλφαβήτας από τον πίνακα της τάξης μας

Κολάζ με φιγούρες σε αντιστοιχία με τα γράμματα της αλφαβήτας από τον πίνακα της τάξης μας. Μια αισθητική προσέγγιση-δημιουργία στη φάση της ενσυνείδητης επεξεργασίας των γραμμάτων που προσιδιάζει στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών. 

 

 

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή