μενού
Teachers4Europe
colors

Το χελιδόνι της Ευρώπης για τους πρόσφυγες

Οι μαθητές της Α' τάξης (σχ. Έτος 2015-2016), υλοποίησαν το project "Το χελιδόνι της Ευρώπης για τους πρόσφυγες"(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2016), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers 4 Europe" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές και αυριανοί ενεργοί πολίτες να γνωρίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από πρακτικές γνώσεις, να μάθουν για τα δικαιώματά τους μέσα σ? αυτήν, ώστε να μπορέσουν στο μέλλον να τα διεκδικούν και να αναπτύξουν μία οργανωμένη εθελοντική δράση, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με το Ευρωπαϊκό περιβάλλον, γνωρίζοντας την Ευρώπη και τις χώρες που την αποτελούν, το νόμισμά της, τις σημαίες της, τον ύμνο της Ευρωπαϊκής ένωσης, το μύθο της Ευρώπης. Παράλληλα, εξοικειώθηκαν με την έννοια της «διαφορετικότητας», έμαθαν για τα δικαιώματά τους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες, καθώς και το επίκαιρο θέμα της προσφυγιάς που ταλανίζει, ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας έμφαση κυρίως, στο πανανθρώπινο αίτημα της ικανοποίησης των βασικών αναγκών των παιδιών ? προσφύγων.

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Μάκη Αικατερίνη, ΠΕ70

Περισσότερα...

Άνθρακας στην Ευρώπη ή Άνθρακας η Ευρώπη;

Οι μαθητές της Δ' τάξης (σχ. Έτος 2014-2015), υλοποίησαν το project "Άνθρακας στην Ευρώπη ή Άνθρακας η Ευρώπη;"(Φεβρουάριος-Απρίλιος 2015), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers 4 Europe" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την Ευρώπη και κατ' επέκταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενημερωθούν για τα κράτη μέλη που την αποτελούν, να κατανοήσουν την ύπαρξή της στον παγκόσμιο χάρτη, να οικειοποιηθούν τον λόγο σύστασής της, να αντιληφθούν ότι πέραν του τι βλέπουμε στην επιφάνεια της ηπείρου αυτής υπάρχει και το υπέδαφός της, το οποίο δεν βλέπουμε αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε, να συνδέσουν τα κράτη μέλη με τον ορυκτό άνθρακα, αλλά και τον άνθρακα με το διοξείδιο του άνθρακα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να συνειδητοποιήσουν ότι το φυσικό περιβάλλον και η ρύπανση της ατμόσφαιρας ξεκινούν και καταλήγουν στον άνθρωπο. Έτσι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος project, όπου οι μαθητές μέσα από ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες διάλεξαν το κράτος μέλος της Ε.Ε. με το οποίο θα ασχολούνταν, συμπλήρωσαν σχετικά φύλλα εργασίας, φτιάξανε εννοιολογικούς χάρτες, αποτύπωσαν τον κύκλο του άνθρακα και τέλος ηχογράφησαν ένα κείμενο συμπληρωμένο από τα φύλλα εργασίας τους, στο οποίο αναλύουν τον άνθρακα ως ορυκτό πλούτο στην Ε.Ε., αλλά και τις πολιτικές της Ε.Ε. αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα εργοστάσια, όπου γίνεται εκτενής χρήση-καύση του άνθρακα και δεν είναι άλλα από τα λιγνιτικά θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

 Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσιούρη Ελευθερία, ΠΕ70

Περισσότερα...

Ενότητα στην πολυμορφία: Δίνοντας φωνή σε ένα έντυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι μαθητές της Ε' τάξης (σχ. Έτος 2014-2015), υλοποίησαν το project "Ενότητα στην πολυμορφία: Δίνοντας φωνή σε ένα έντυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης" (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2015), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ?Teachers 4 Europe? της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με την ιδέα της πολυμορφίας της ευρωπαϊκής οικογένειας και να ευαισθητοποιούν σχετικά με την πολιτιστική, επιστημονική και φυσική κληρονομιά των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού επιλέχθηκε μια δράση εμπλουτισμού του εντύπου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα μέσα από την πολυμορφία» με ψηφιακές ηχητικές περιγραφές.

 Υπέυθυνη Εκπαιδευτικός: Λάμπρου Αντιγόνη, ΠΕ70

Περισσότερα...

 

Europe DIRECT

Την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος Teachers4Europe, οι μαθητές των Δ΄ και Ε΄ Τάξεων (σχ. Έτος 2014-2015) είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν τον κύριο Γκόλα Δημήτριο, ο οποίος με την ιδιότητα του Επικεφαλή του Κέντρου Europe DIRECT Ιωαννίνων επισκέφθηκε τους μαθητές, ώστε να τους ενημερώσει για θέματα της Ευρώπης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct είναι η υπηρεσία, που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις σε κάθε είδους θέμα σχετικό με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Αποστολή τους είναι να διανέμουν πληροφορίες και συμβουλές για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθούν δραστήρια τη δημόσια συζήτηση σχετικά με την Ε.Ε., σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να διευκολύνουν τα ευρωπαϊκά όργανα στη διάδοση πληροφοριών και να παρέχουν στο κοινό τη δυνατότητα ανάδρασης πληροφοριών προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.

Περισσότερα...

Η Ευρώπη είναι οι άνθρωποί της: Σημαντικές προσωπικότητες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι μαθητές της Δ' τάξης (σχ. Έτος 2013-2014), υλοποίησαν το project "Η Ευρώπη είναι οι άνθρωποί της: Σημαντικές προσωπικότητες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης"(Μάρτιος-Απρίλιος 2014), στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης ?Teachers 4 Europe? της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Σκοπός της δράσης ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με την ιδέα ότι η Ευρώπη και η κοινή Ευρωπαϊκή ιδέα δεν συγκροτείται μόνο από κράτη αλλά κυρίως από τους πολίτες της, που είναι φορείς του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου και διαμορφώνουν την πορεία της Ευρώπης μέσα στην ιστορία. Ιδιαίτερη επίδραση στην πορεία αυτή έχουν οι σημαντικές προσωπικότητες κάθε χώρας που με τη διεθνούς επιρροής δράση τους άνοιξαν δρόμους σε όλους τους τομείς, στον πολιτισμό, στις επιστήμες, στις τέχνες στην κοινωνία.

 Υπέυθυνη Εκπαιδευτικός: Λάμπρου Αντιγόνη, ΠΕ70

Περισσότερα...

Κύλιση στην Αρχή