μενού
colors

 

Εγγραφές για την Α' τάξη, 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α' τάξη του 1ου Πειραματικού Δ.Σ. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2019-2020, οι Γονείς και Κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών/τριών μπορούν να προσέλθουν στο Σχολείο μέχρι τις 07/06/2019  για να διορθώσουν (με γραπτό αίτημα) τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αιτήσεις τις οποίες υπέβαλλαν ηλεκτρονικά.

Προσωρινός Πίνακας υποψηφίων μαθητών για την Α' τάξη, 2019-2020

 

 

Κύλιση στην Αρχή