μενού
colors

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1ου ΚΑΙ 2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κάνουμε γνωστό ότι στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, υπάρχει για το σχολικό έτος 2018 - 2019, η παρακάτω κενή θέση μαθητή/τριας.

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

  • Μία (1) θέση στην Δ' τάξη.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη Διεύθυνση του 1ου Πειραματικού, από 01 έως 05/02/2019. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 (ώρα 10.00 π.μ.).

 

Ο Πρόεδρος του ΕΠ.Ε.Σ
Φύκαρης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής

 

 

 

 

 

Κύλιση στην Αρχή