μενού
Εκπαιδευτικοί Όμιλοι
colors

club fle

Μαθαίνω γαλλικά στο σχολείο σημαίνει ανοίγομαι στον κόσμο, ανακαλύπτω νέους τρόπους έκφρασης, δράσης και διεπίδρασης, σημαίνει επίσης γιορτή και ανακάλυψη της χαράς της μάθησης. Στο πλαίσιο του Ομίλου προσεγγίσαμε Albums de Jeunesse, γαλλικά τραγούδια & ποιήματα με τρεις τρόπους:

Α. Γλωσσολογική προσέγγιση: μέσα από δραστηριότητες που αφορούν

  • στους ήχους μέσα από παιχνίδια, με στόχο να βελτιώσουμε την προφορά, την προσωδία και τον επιτονισμό,

  • στο λεξιλόγιο, σε φράσεις, σε εκφράσεις, στην γραμματική,

  • σε σχάρες ανάλυσης περιεχομένου όπως αυτή του Quintillien:qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi, ή

  • τη σχάρα ανάλυσης της δομής του μύθου που εξετάζει τους πρωταγωνιστές, το θέμα, το πλαίσιο της περίστασης κ.τ.λ.

 Β. Θεματική προσέγγιση

  • Εγώ και η οικογένειά μου

  • Το ημερολόγιο των σημαντικών γεγονότων και εορτών του έτους

  • Η φιλία & η ειρήνη των λαών

 Γ. Προσέγγιση της γαλλικής κουλτούρας και γνωριμία με το Παρίσι

  • Μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο Παρίσι

  • Αξιοθέατα και γαστρονομία


1 POSTER CLUB FLE TZAKOSTA 2017 18 1oPDS

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Τζακώστα Ζαμπέτα, ΠΕ05

 

Κύλιση στην Αρχή