Μουσική
colors

Ρυθμικές Καρτέλες

Οι ρυθμικές καρτέλες ήταν αρχικά μεμονωμένες κάρτες με ρυθμικά σχήματα, τα οποία εντάσσονται στο μάθημα της Μουσικής, για την εκμάθηση των αξιών των φθογγοσήμων. Για να κεντρίσουν περισσότερο την προσοχή των μαθητών, οι κάρτες αυτές, εξελίχθηκαν σε μια καρτέλα με 20 διαφορετικά ρυθμικά σχήματα και σε 6 αντίγραφα. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες συλλαβές που αντιστοιχούν στις ανάλογες αξίες, και συνδυάστηκαν με διάφορες κινήσεις του σώματος που παράγουν ήχο, (ευρέως διαδεδομένο στην Μουσικοπαιδαγωγική). Το μόνο που έλειπε ήταν 6 ομάδες μαθητών για να αρχίσει το παιχνίδι! Έτσι κι έγινε!

Οι μαθητές/τριες της ΣΤ' τάξης του Σχολείου μας συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον:
29/01/2024: 1ος γύρος. Κατανόηση, Αναγνώριση και Αναπαραγωγή των ρυθμικών σχημάτων με ρυθμικές συλλαβές.
05/02/2024: 2ος γύρος. Κάθε ομάδα έπαιξε τα ρυθμικά σχήματα με ηχητικές κινήσεις, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες προσπάθησαν να αναγνωρίσουν ποια είναι αυτά.
12/02/2024: 3ος γύρος. Η κάθε ομάδα έπαιξε συντονισμένα με ρυθμικές συλλαβές και ηχητικές κινήσεις όλα τα ρυθμικά μοτίβα της καρτέλας, και στην συνέχεια έφτιαξε το δικό της ρυθμικό σχήμα ζωγραφίζοντας κι ένα χαρακτηριστικό σκίτσο. Τέλος, το παρουσίασε στην τάξη.

Ως αναμνηστικό του παιχνιδιού, έγινε επεξεργασία στις ζωγραφιές των ομάδων και εκτυπώθηκαν όλες μαζί καθώς είναι μια ενιαία ομαδική προσπάθεια. Στολίζουν πλέον την τάξη με τίτλο Ρυθμικά comics!

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Γκάντζου Μαρία, ΠΕ79.01


Κύλιση στην Αρχή