Προγράμματα Αγωγής Υγείας
colors

Η Ε΄ Τάξη του 1ου Π.Π Σχολείου Ιωαννίνων συμμετείχε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013 -2014 στο Διεθνές πρόγραμμα

Διεθνές Πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ"

Το «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» (Connecting for Caring-C4C) είναι ένα πολευεπίπεδο πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης, το οποίο σχεδιάστηκε από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας και υλοποιείται με την ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) διεξάγεται η κύρια φάση του Διεθνούς προγράμματος "We C.A.R.E". Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η ανάπτυξη ενός διεθνούς δικτύου σχολείων ? ως κοινοτήτων που νοιάζονται και φροντίζουν. Η δικτύωσή τους, πραγματώνεται μέσα από την εικονική επιβίβαση των τάξεων στο «καράβι των σχολείων του WeC.A.R.E» (On line διαδραστικό παιχνίδι Sailing for Caring). Περισσότερα εδώ.

μια ιστορία, πολλοί συγγραφείς

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κύρκου Βερονίκη

 

Περιγραφή του Προγράμματος

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:  Τσιούρη Ελευθερία

Κύλιση στην Αρχή