Εγγραφές για την Α' τάξη, 2015-2016

Την Τρίτη 11/06/2019, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α' Τάξη του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων, για το Σχολικό Έτος 2019-2020. Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα των κληρωθέντων μαθητών/τριών.

Πίνακας κληρωθέντων μαθητών για την Α' τάξη, 2019-2020


Μετά τη διενέργεια της κλήρωσης, δηλαδή από 11 έως 18 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη του Σχολείου μας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-08-2017), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).
γ. Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο.
δ. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εγγραφής.