μενού
colors

Ενδιαφέρομαι για τη λίμνη Παμβώτιδα

world cafe thub

Το 8ο και το 12ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, το 1ο και το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας και το Εργαστήριο Γεωγραφικής & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας προσκαλούμε σε μια διαφορετική συνάντηση - συζήτηση για τη Λίμνη Παμβώτιδα, το Σάββατο 18 Μαΐου 2019, στις 17:30 στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων (2ος όροφος).

  • Εισαγωγή στο θέμα με σύντομες εισηγήσεις ειδικών
  • Συζήτηση σε μικρές ομάδες με τη μέθοδο world cafe
  • Συζήτηση και σχολιασμός στην ολομέλεια

Το εγχείρημα συνδέεται ερευνητικά με διπλωματική εργασία που υλοποιείται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει θέμα την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση μιας μεθόδου ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της συμμετοχής των πολιτών για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων (Υπεύθυνος Καθηγητής: Κώστας Γαβριλάκης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δ/ντης Εργαστηρίου Γεωγραφικής & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Το βασικό μέρος της μεθόδου αυτής, στο οποίο σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε, περιλαμβάνει αρχικά σύντομες εισηγήσεις από ειδικούς που γνωρίζουν σε βάθος το θέμα και στη συνέχεια συζητήσεις σε ομάδες εργασίας (σε επιμέρους στρογγυλά τραπέζια) με τη συμμετοχή πολιτών.

Η συνολική προσπάθεια εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προσανατολίζεται στην καλλιέργεια της συνεργασίας σχολείου-κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη (school-community collaboration for sustainable development). Πρόκειται για ένα καινοτόμο και κοινωνικά ωφέλιμο εγχείρημα με προοπτική καθώς στοχεύει να φέρει κοντά και να καλλιεργήσει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικής και τοπικής κοινότητας προκειμένου να συζητήσουν και, εφόσον οι ίδιοι οι συμμετέχοντες το επιλέξουν, να σχεδιάσουν από κοινού πρωτοβουλίες για ένα σημαντικό τοπικό ζήτημα όπως είναι η Λίμνη Παμβώτιδα. Όπως όλα τα ζητήματα της αειφορίας, το ζήτημα αυτό εμπεριέχει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, τις οποίες θα πραγματευτούν οι συμμετέχοντες στη συνάντηση.

 

 

Κύλιση στην Αρχή